> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Ngày 15/7, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ khai mạc kỳ họp thứ 5

Ngày 15/7, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ khai mạc kỳ họp thứ 5

13/07/2013
Theo Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa X sẽ được diễn ra trong 3,5 ngày. Từ ngày 15/7 đến hết buổi sáng ngày 18/7/2013.
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét những nội quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, giải pháp thực hiện  nhiệm vụ phát triển KT-XH sáu tháng cuối năm 2013; tình hình thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2013;  tình hình hoạt động HĐND sáu tháng đầu năm, chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2013; báo cáo  tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh; tình hình xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh sáu tháng đầu năm, chương trình công tác sáu tháng cuối  năm 2013; Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. 
Dự kiến Kỳ họp sẽ thông qua 08 nghị quyết về các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, gồm:  Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; quy định giá đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku; quy định mức thu phí, phương án tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các Đài Phát thanh - Truyền hình các cấp; phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016; điều chỉnh địa giới  hành chính, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc các huyện: Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro; về sửa đổi bổ sung nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về việc quy định một số khoản chi cho HĐND các cấp tỉnh Gia Lai.
Các đại biểu sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban và Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh và biểu quyết bãi nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân đối với ông Rmah Plih do bị kỷ luật.
Vào ngày làm việc thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
 
Tin: Hương Lan, Ảnh: Đăng Khoa

Ngày 15/7, HĐND tỉnh Gia Lai sẽ khai mạc kỳ họp thứ 5

13/07/2013
Theo Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa X sẽ được diễn ra trong 3,5 ngày. Từ ngày 15/7 đến hết buổi sáng ngày 18/7/2013.
Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét những nội quan trọng như: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm, giải pháp thực hiện  nhiệm vụ phát triển KT-XH sáu tháng cuối năm 2013; tình hình thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm, nhiệm vụ thu chi ngân sách sáu tháng cuối năm 2013;  tình hình hoạt động HĐND sáu tháng đầu năm, chương trình công tác sáu tháng cuối năm 2013; báo cáo  tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; nghe thông báo tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND tỉnh; tình hình xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh chống tham nhũng, chống buôn lậu trên địa bàn tỉnh sáu tháng đầu năm, chương trình công tác sáu tháng cuối  năm 2013; Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. 
Dự kiến Kỳ họp sẽ thông qua 08 nghị quyết về các nội dung do Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình, gồm:  Quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi cho công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; quy định giá đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku; quy định mức thu phí, phương án tổ chức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các Đài Phát thanh - Truyền hình các cấp; phê chuẩn đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện hoạt động, chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2016; điều chỉnh địa giới  hành chính, chia tách, thành lập thôn, làng, tổ dân phố thuộc các huyện: Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro; về sửa đổi bổ sung nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 về việc quy định một số khoản chi cho HĐND các cấp tỉnh Gia Lai.
Các đại biểu sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban và Phó trưởng ban Ban Pháp chế HĐND tỉnh và biểu quyết bãi nhiệm chức danh Hội thẩm nhân dân đối với ông Rmah Plih do bị kỷ luật.
Vào ngày làm việc thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
 
Tin: Hương Lan, Ảnh: Đăng Khoa