> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đồng chí Bí

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

11/12/2021
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,
- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, nghị lực, quyết tâm cao để đưa tỉnh nhà vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.
 
image001.png
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc Kỳ họp

Tại Kỳ họp này, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND, báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, HĐND tỉnh đã bàn nhiều vấn đề quan trọng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; tình hình thu, chi ngân sách năm 2021;.... 

Nhìn chung, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu của các ngành đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị các ý kiến phát biểu có chất lượng, phong phú, đa dạng và tâm huyết nhằm phân tích, đánh giá một cách sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2021 và nhận thấy, năm 2021, tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu nhưng những kết quả đạt được trong năm 2021 là những thành tích rất đáng khích lệ cho năm 2022 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận những tồn tại, yếu kém, trong công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ở một số địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ; việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư của một số dự án đầu tư công không đạt kế hoạch đề ra;.... Chúng ta phải rút ra các bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, HĐND đã xem xét đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém và quyết định các chỉ tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực; triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các vi phạm pháp luật và tội phạm, tạo chuyển biến tích cực, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.  

Trên cơ sở đánh giá một cách sâu sắc những thuận lợi, khó khăn trong năm qua và yêu cầu phát triển của những năm tiếp theo, HĐND tỉnh xác định nhiệm vụ tổng quát cho năm 2022 là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 8,65%. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường khả năng thích ứng, khơi dậy nội lực trong tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư. Tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển năng lượng tái tạo. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng. Hỗ trợ các thành phần kinh tế chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án trọng điểm; phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống của nhân dân; tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn và sự thống nhất rất cao của các cấp chính quyền địa phương và của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ. 
 
image003.png
Quang cảnh kỳ họp

HĐND tỉnh đã dành ½ thời gian của kỳ họp để đại biểu trao đổi, thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Tại Kỳ họp này, đã có 79 ý kiến thảo luận tại tổ và 10 ý kiến thảo luận chung tại Hội trường. Trên cơ sở đó đã giúp HĐND tỉnh có nhiều thông tin để quyết định nhiều vấn đề quan trọng. HĐND tỉnh cũng đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2021.

Tại Kỳ họp, đã có 01 đại biểu thực hiện quyền chất vấn đối với Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo liên quan đến vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm là chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh ở các địa phương có dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Kỳ họp cũng đã thông qua 33 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và việc phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này đã được đại biểu thảo luận kỹ, nhất là nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; nghị quyết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2022; nghị quyết nhằm đảm bảo thi hành Điều 9 Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022;.... còn 1 số nội dung đề án để lại chưa thông qua đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh để trình kỳ họp lần sau. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong thời gian tới cần quan tâm giám sát các nội dung này để kịp thời phát hiện những bất cập để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh khó lường, HĐND tỉnh ghi nhận cố gắng của UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các nội dung mà HĐND tỉnh đã quyết nghị tại các kỳ họp trước. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị sau kỳ họp này, các cơ quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần triển khai ngay một số nhiệm vụ sau đây: 

Một là, tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, UBND tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp tích cực hơn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bằng mọi biện pháp huy động tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra trong năm 2022. 

Hai là, thực hiện nghiêm quy định về dự toán thu, chi ngân sách, quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí nguồn vốn các dự án đầu tư công; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; ngăn chặn trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ tài sản công; cắt giảm các khoản chi thường xuyên kém hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tiết kiệm chi thường xuyên; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng và xử lý ô nhiễm môi trường; đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội, an sinh xã hội đảm bảo đời sống của nhân dân.

Ba là, UBND tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua, phấn đấu ngay trong những ngày đầu, tháng đầu để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, tạo đà cho những năm tiếp theo. Các đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp tôi xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND tỉnh, các ngành đã đến dự Kỳ họp, cảm ơn sự đóng góp tích cực của các ngành, của các đại biểu, của cử tri trong tỉnh, các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình của Trung ương và của tỉnh đã góp phần làm cho Kỳ họp thành công. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, chia sẻ, đóng góp ý kiến quý báu của đông đảo cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

HĐND tỉnh tin tưởng rằng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2022.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp tôi xin chúc các đồng chí, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND và đồng bào, cử tri tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XII.

Xin trân trọng cảm ơn./. 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tư Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

11/12/2021
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,
- Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh,

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, nghị lực, quyết tâm cao để đưa tỉnh nhà vượt qua giai đoạn khó khăn, nhanh chóng phục hồi kinh tế và phát triển bền vững.
 
image001.png
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu bế mạc Kỳ họp

Tại Kỳ họp này, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND, báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, HĐND tỉnh đã bàn nhiều vấn đề quan trọng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021; tình hình thu, chi ngân sách năm 2021;.... 

Nhìn chung, các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu của các ngành đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị các ý kiến phát biểu có chất lượng, phong phú, đa dạng và tâm huyết nhằm phân tích, đánh giá một cách sâu sắc tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2021 và nhận thấy, năm 2021, tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ tình hình dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu nhưng những kết quả đạt được trong năm 2021 là những thành tích rất đáng khích lệ cho năm 2022 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhìn nhận những tồn tại, yếu kém, trong công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường ở một số địa phương, đơn vị chưa chặt chẽ; việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới còn chậm; tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư của một số dự án đầu tư công không đạt kế hoạch đề ra;.... Chúng ta phải rút ra các bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Đồng thời, HĐND đã xem xét đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém và quyết định các chỉ tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện trong từng lĩnh vực; triển khai đồng bộ các biện pháp để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các vi phạm pháp luật và tội phạm, tạo chuyển biến tích cực, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân.  

Trên cơ sở đánh giá một cách sâu sắc những thuận lợi, khó khăn trong năm qua và yêu cầu phát triển của những năm tiếp theo, HĐND tỉnh xác định nhiệm vụ tổng quát cho năm 2022 là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh tăng 8,65%. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường khả năng thích ứng, khơi dậy nội lực trong tỉnh và tăng cường thu hút đầu tư. Tiếp tục phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển năng lượng tái tạo. Mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng. Hỗ trợ các thành phần kinh tế chủ động ứng phó linh hoạt với tình hình thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, các dự án trọng điểm; phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch, hướng tới mô hình đô thị xanh, thông minh và bền vững. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước; quan tâm đến công tác an sinh xã hội và đời sống của nhân dân; tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề, đòi hỏi có sự nỗ lực phấn đấu rất lớn và sự thống nhất rất cao của các cấp chính quyền địa phương và của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ. 
 
image003.png
Quang cảnh kỳ họp

HĐND tỉnh đã dành ½ thời gian của kỳ họp để đại biểu trao đổi, thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn. Tại Kỳ họp này, đã có 79 ý kiến thảo luận tại tổ và 10 ý kiến thảo luận chung tại Hội trường. Trên cơ sở đó đã giúp HĐND tỉnh có nhiều thông tin để quyết định nhiều vấn đề quan trọng. HĐND tỉnh cũng đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu HĐND tỉnh quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh trong năm 2021.

Tại Kỳ họp, đã có 01 đại biểu thực hiện quyền chất vấn đối với Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo liên quan đến vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm là chính sách miễn, giảm học phí cho học sinh ở các địa phương có dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách, đặc biệt là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Kỳ họp cũng đã thông qua 33 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và việc phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng an ninh của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Các nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp này đã được đại biểu thảo luận kỹ, nhất là nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương cho thời kỳ 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; nghị quyết phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022; nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2022; nghị quyết nhằm đảm bảo thi hành Điều 9 Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2022;.... còn 1 số nội dung đề án để lại chưa thông qua đề nghị UBND tỉnh hoàn chỉnh để trình kỳ họp lần sau. Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh trong thời gian tới cần quan tâm giám sát các nội dung này để kịp thời phát hiện những bất cập để kiến nghị điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh khó lường, HĐND tỉnh ghi nhận cố gắng của UBND tỉnh trong việc quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các nội dung mà HĐND tỉnh đã quyết nghị tại các kỳ họp trước. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị sau kỳ họp này, các cơ quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các vị đại biểu HĐND tỉnh cần triển khai ngay một số nhiệm vụ sau đây: 

Một là, tiếp tục phát huy sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành, UBND tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp tích cực hơn trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bằng mọi biện pháp huy động tối đa các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đã được đề ra trong năm 2022. 

Hai là, thực hiện nghiêm quy định về dự toán thu, chi ngân sách, quản lý ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí nguồn vốn các dự án đầu tư công; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; ngăn chặn trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý chặt chẽ tài sản công; cắt giảm các khoản chi thường xuyên kém hiệu quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tiết kiệm chi thường xuyên; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài nguyên rừng và xử lý ô nhiễm môi trường; đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội, an sinh xã hội đảm bảo đời sống của nhân dân.

Ba là, UBND tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh vừa thông qua, phấn đấu ngay trong những ngày đầu, tháng đầu để hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022, tạo đà cho những năm tiếp theo. Các đại biểu HĐND tỉnh sớm báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri, đồng thời thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, giám sát, đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp tôi xin cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND tỉnh, các ngành đã đến dự Kỳ họp, cảm ơn sự đóng góp tích cực của các ngành, của các đại biểu, của cử tri trong tỉnh, các cơ quan báo chí, Đài phát thanh truyền hình của Trung ương và của tỉnh đã góp phần làm cho Kỳ họp thành công. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, chia sẻ, đóng góp ý kiến quý báu của đông đảo cử tri và Nhân dân tỉnh nhà.

HĐND tỉnh tin tưởng rằng, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, ra sức thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của năm 2022.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp tôi xin chúc các đồng chí, các vị khách quý, các vị đại biểu HĐND và đồng bào, cử tri tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XII.

Xin trân trọng cảm ơn./.