> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 202

Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/07/2022
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,
- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 
Sau 03 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 
 
image001.png
Đ/c Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND, báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bàn nhiều vấn đề quan trọng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và quyết định phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Qua nghiên cứu các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, gợi ý thảo luận của Chủ tọa Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá: Trong 06 tháng đầu năm 2022, tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ việc phục hồi sau dịch bệnh Covid-19 nhưng những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành 2 ngày để đại biểu thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Trên cơ sở thảo luận của đại biểu đã giúp Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều thông tin để quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua.

Tại Kỳ họp, đã có 01 đại biểu thực hiện quyền chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài chính liên quan đến việc trích lại 10%  tiền sử dụng đất  cho huyện Đak Đoa để huyện bố trí vốn triển khai một số dự án trên địa bàn huyện. Với tinh thần trách nhiệm, Giám đốc Sở Tài chính đã trả lời đầy đủ, đi vào trọng tâm câu hỏi chất vấn của đại biểu và nội dung này sẽ được Giám đốc Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!


Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh khó lường, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các nội dung mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị tại các kỳ họp trước. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị sau kỳ họp này, các cơ quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần triển khai ngay một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2022, trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; chăm lo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ  thi công, giải ngân các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,…. đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết đầu tư. Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cải cách hành chính nhất là chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Tập trung giải quyết hiệu quả những hạn chế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo, chú trọng cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ nhà giáo. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu tại địa bàn dân cư, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai nạn, tệ nạn xã hội.

Thứ hai, sau khi phân tích kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến tham gia, thảo luận của đại biểu, thẩm tra có trách nhiệm của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và giải trình của cơ quan liên quan, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định thông qua 31 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đây là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
 
image005.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Thứ ba, trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chưa thực hiện chức năng giám sát của Tổ đại biểu, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tăng cường giám sát chuyên đề; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Chúng ta đang bước vào những ngày đầu của tháng 7, hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình và lời tri ân sâu sắc.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi ghi nhận sự tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu khách mời đã dành thời gian tham dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đã đến dự, đưa tin, phục vụ góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tôi xin chúc các đồng chí, các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và đồng bào, cử tri tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Phát biểu bế mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Sáu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

09/07/2022
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,
- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 
Sau 03 ngày làm việc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. 
 
image001.png
Đ/c Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Tại Kỳ họp này, trên cơ sở các báo cáo, tờ trình của UBND, báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh đã bàn nhiều vấn đề quan trọng về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và quyết định phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Qua nghiên cứu các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, gợi ý thảo luận của Chủ tọa Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận, phân tích sâu sắc và toàn diện những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và thống nhất đánh giá: Trong 06 tháng đầu năm 2022, tuy có nhiều biến động, khó khăn, nhất là những thách thức rất lớn từ việc phục hồi sau dịch bệnh Covid-19 nhưng những kết quả đạt được là rất đáng khích lệ, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. 

Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành 2 ngày để đại biểu thảo luận tổ, thảo luận chung tại Hội trường, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Trên cơ sở thảo luận của đại biểu đã giúp Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều thông tin để quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số nội dung mà đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh quan tâm liên quan đến trách nhiệm quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian qua.

Tại Kỳ họp, đã có 01 đại biểu thực hiện quyền chất vấn đối với Giám đốc Sở Tài chính liên quan đến việc trích lại 10%  tiền sử dụng đất  cho huyện Đak Đoa để huyện bố trí vốn triển khai một số dự án trên địa bàn huyện. Với tinh thần trách nhiệm, Giám đốc Sở Tài chính đã trả lời đầy đủ, đi vào trọng tâm câu hỏi chất vấn của đại biểu và nội dung này sẽ được Giám đốc Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Thưa các vị đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!


Trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến dịch bệnh khó lường, Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận cố gắng của Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc quản lý, điều hành và triển khai thực hiện các nội dung mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã quyết nghị tại các kỳ họp trước. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa Kỳ họp, tôi đề nghị sau kỳ họp này, các cơ quan, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần triển khai ngay một số nhiệm vụ sau: 

Thứ nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các ngành, lĩnh vực, các thành phần kinh tế, tạo sự đột phá về giá trị sản xuất, bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế của cả năm 2022, trọng tâm là: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; triển khai thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo kế hoạch; chăm lo làm tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ  thi công, giải ngân các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2022, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, trật tự xây dựng và chất lượng công trình. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường,…. đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm, vi phạm cam kết đầu tư. Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong cải cách hành chính nhất là chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Tập trung giải quyết hiệu quả những hạn chế trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, triển khai thực hiện tốt kế hoạch giáo dục - đào tạo, chú trọng cơ sở vật chất, trường lớp, đội ngũ nhà giáo. Làm tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho Nhân dân; thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội và các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ đầu tại địa bàn dân cư, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tai nạn, tệ nạn xã hội.

Thứ hai, sau khi phân tích kỹ lưỡng, tiếp thu các ý kiến tham gia, thảo luận của đại biểu, thẩm tra có trách nhiệm của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và giải trình của cơ quan liên quan, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định thông qua 31 nghị quyết trên các lĩnh vực. Đây là những nghị quyết quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đề nghị các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, vận động các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.
 
image005.jpg
Đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại Kỳ họp

Thứ ba, trong thời gian từ đầu nhiệm kỳ đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chưa thực hiện chức năng giám sát của Tổ đại biểu, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi đề nghị các Tổ đại biểu, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần nâng cao hiệu quả hoạt động, trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng nhân dân trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh; các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cần tăng cường giám sát chuyên đề; giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa đại biểu dân cử với cử tri, kịp thời nắm bắt, phản ánh và đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất chính đáng của cử tri; tăng cường hoạt động theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh!

Chúng ta đang bước vào những ngày đầu của tháng 7, hướng tới Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn toàn tỉnh lời thăm hỏi thân tình và lời tri ân sâu sắc.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đã hoàn thành chương trình đề ra. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi ghi nhận sự tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Cảm ơn các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu khách mời đã dành thời gian tham dự kỳ họp; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh truyền hình đã đến dự, đưa tin, phục vụ góp phần vào sự thành công chung của kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tôi xin chúc các đồng chí, các vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và đồng bào, cử tri tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.
Xin trân trọng cảm ơn./.