> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X của đồng chí Phạm Đình Thu - Phó Bí thư

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X của đồng chí Phạm Đình Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

18/07/2013
Kính thưa đồng chí Ksor Phước - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khoá XIII
Thưa các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý.
Qua 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình nghị sự đề ra.
Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến của cử tri và các ngành liên quan, các đại biểu đã tập trung thảo luận một cách dân chủ, tâm huyết, phân tích những mặt đạt được, chưa được, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự báo những thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm. HĐND tỉnh nhận thấy, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và tỉnh ta còn nhiều mặt chưa thuận, tăng trưởng chậm nhưng các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu đạt những kết quả quan trọng.
Đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và xây dựng hoàn thiện, nhất trí thông qua 11 nghị quyết trên các lĩnh vực, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện.
Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề mà các đại biểu đề cập, tạo sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.
Tại kỳ họp này, chúng ta cũng đã bầu ông Lương Ngọc Thiệp giữ chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Và bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Nhân dân đối với ông Rmah Plih - nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Y tế.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của HĐND đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một cách dân chủ và minh bạch. Với trách nhiệm của mình các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện sự tín nhiệm của cử tri trong việc cân nhắc, đánh giá một cách khách quan, công tâm để xác định mức độ tín nhiệm của từng chức danh do HĐND tỉnh bầu, điều đó đã phản ánh được tính chân thực. Đây là một kinh nghiệm quý báu để HĐND các huyện, thị xã, thành phố học tập về triển khai ở địa phương mình.
Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu,
Mục tiêu và nhiệm vụ của cả năm 2013 còn lại khá lớn. Trong 6 tháng cuối năm 2013, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, trước khi kết thúc kỳ họp, thay mặt Chủ tọa, tôi xin nêu một số nội dung trọng tâm để các cấp, các ngành lưu ý, tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Chúng ta cần phát huy tính năng động và sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của tỉnh; nâng cao vai trò trách nhiệm của giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 13,8% (theo đề nghị của UBND tỉnh; nếu theo NQ HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm phải đạt 14,7% thì cả năm mới đạt 12,5%); thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ về tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn chương trình MTQG, Trái phiếu Chính phủ... Tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; Triển khai thực hiện các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý các tồn tại hậu dự án thủy điện An Khê-Ka Nak; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để triển khai các dự án đã và đang khởi công.
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tạo sự chuyển biến thật sự về trật tự kỷ cương đô thị, trước hết là trong xây dựng, quản lý đất đai, trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc, thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thuốc cho các bệnh viện. Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, dạy nghề; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phân cấp mạnh cho các đơn vị trực tiếp và cơ sở, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
UBND tỉnh cần tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện tích cực việc thể chế hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan hữu quan giải quyết tốt, có hiệu quả những lời hứa trước đại biểu HĐND tỉnh, trước cử tri tỉnh nhà. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp, không để xảy ra điểm nóng.
Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu,
Với những khó khăn, thử thách trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2013, tôi đề nghị chính quyền các cấp và các sở, ngành tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, cụ thể, tập trung mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 mà Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 đã đề ra; đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực tiếp xúc cử tri, để báo cáo kết quả kỳ họp đến các cử tri, chuyển tải đầy đủ các nghị quyết đã được kỳ họp thứ 5 thông qua. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát tốt việc thực hiện các nghị quyết này.
Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi cảm ơn các vị khách quý; các vị đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân trong tỉnh, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
Xin chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa X.
Xin trân trọng cám ơn!
Phạm Đình Thu

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X của đồng chí Phạm Đình Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

18/07/2013
Kính thưa đồng chí Ksor Phước - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội khoá XIII
Thưa các đồng chí lãnh đạo UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị khách quý.
Qua 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình nghị sự đề ra.
Trên cơ sở các báo cáo của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, ý kiến của cử tri và các ngành liên quan, các đại biểu đã tập trung thảo luận một cách dân chủ, tâm huyết, phân tích những mặt đạt được, chưa được, nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và dự báo những thuận lợi, khó khăn, đề ra giải pháp thực hiện từ nay đến cuối năm. HĐND tỉnh nhận thấy, trong điều kiện tình hình kinh tế trong nước và tỉnh ta còn nhiều mặt chưa thuận, tăng trưởng chậm nhưng các ngành, các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phấn đấu đạt những kết quả quan trọng.
Đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, bổ sung vào các báo cáo, tờ trình và xây dựng hoàn thiện, nhất trí thông qua 11 nghị quyết trên các lĩnh vực, làm cơ sở cho UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện.
Kỳ họp đã tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. HĐND tỉnh đánh giá cao các ý kiến chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đề nghị UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu các giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề mà các đại biểu đề cập, tạo sự chuyển biến trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động chất vấn.
Tại kỳ họp này, chúng ta cũng đã bầu ông Lương Ngọc Thiệp giữ chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, bầu bổ sung thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Thanh Huyền. Và bãi nhiệm chức danh Hội thẩm Nhân dân đối với ông Rmah Plih - nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Sở Y tế.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động của HĐND đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm đã được thực hiện một cách thận trọng, nghiêm túc, theo đúng nội dung, quy trình, thủ tục được quy định trong nghị quyết của Quốc hội và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong quá trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một cách dân chủ và minh bạch. Với trách nhiệm của mình các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện sự tín nhiệm của cử tri trong việc cân nhắc, đánh giá một cách khách quan, công tâm để xác định mức độ tín nhiệm của từng chức danh do HĐND tỉnh bầu, điều đó đã phản ánh được tính chân thực. Đây là một kinh nghiệm quý báu để HĐND các huyện, thị xã, thành phố học tập về triển khai ở địa phương mình.
Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu,
Mục tiêu và nhiệm vụ của cả năm 2013 còn lại khá lớn. Trong 6 tháng cuối năm 2013, chúng ta cần phải nỗ lực hơn nữa mới có thể hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội mà nghị quyết HĐND tỉnh đã đề ra. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, trước khi kết thúc kỳ họp, thay mặt Chủ tọa, tôi xin nêu một số nội dung trọng tâm để các cấp, các ngành lưu ý, tập trung thực hiện trong thời gian tới.
Chúng ta cần phát huy tính năng động và sáng tạo, tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong nội bộ, khai thác tốt tiềm năng và lợi thế của tỉnh; nâng cao vai trò trách nhiệm của giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu 6 tháng cuối năm phải đạt mức tăng trưởng kinh tế khoảng 13,8% (theo đề nghị của UBND tỉnh; nếu theo NQ HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm phải đạt 14,7% thì cả năm mới đạt 12,5%); thực hiện nghiêm chỉ thị của Chính phủ về tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ, giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, vốn chương trình MTQG, Trái phiếu Chính phủ... Tập trung xử lý dứt điểm các sai phạm, khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; Triển khai thực hiện các nội dung Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo xử lý các tồn tại hậu dự án thủy điện An Khê-Ka Nak; quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư để triển khai các dự án đã và đang khởi công.
Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, tạo sự chuyển biến thật sự về trật tự kỷ cương đô thị, trước hết là trong xây dựng, quản lý đất đai, trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt nếp sống văn hóa - văn minh đô thị. Quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, kiên quyết trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, tăng cường phòng, chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, nâng cao y đức cho đội ngũ thầy thuốc, thực hiện có hiệu quả các chương trình quốc gia về y tế, tháo gỡ khó khăn trong đấu thầu thuốc cho các bệnh viện. Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục - đào tạo, thể dục - thể thao, dạy nghề; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phân cấp mạnh cho các đơn vị trực tiếp và cơ sở, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
UBND tỉnh cần tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện tích cực việc thể chế hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các sở, ngành và các cơ quan hữu quan giải quyết tốt, có hiệu quả những lời hứa trước đại biểu HĐND tỉnh, trước cử tri tỉnh nhà. Tăng cường kiểm tra trách nhiệm của các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc của nhân dân, của doanh nghiệp, không để xảy ra điểm nóng.
Kính thưa các đồng chí, thưa các vị đại biểu,
Với những khó khăn, thử thách trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2013, tôi đề nghị chính quyền các cấp và các sở, ngành tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, cụ thể, tập trung mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 mà Nghị quyết của HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 đã đề ra; đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tích cực tiếp xúc cử tri, để báo cáo kết quả kỳ họp đến các cử tri, chuyển tải đầy đủ các nghị quyết đã được kỳ họp thứ 5 thông qua. Đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát tốt việc thực hiện các nghị quyết này.
Kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc đề ra. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi cảm ơn các vị khách quý; các vị đại biểu HĐND, cử tri và nhân dân trong tỉnh, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã phục vụ, đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
Xin chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa X.
Xin trân trọng cám ơn!
Phạm Đình Thu