> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐN

Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND cấp huyện năm 2022

21/10/2022
Thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể Hội nghị,


Thực hiện chương trình công tác năm 2022, hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu tới dự Hội nghị, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
image001.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trưng ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Thưa các vị đại biểu,
 
Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố nên các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh và cấp huyện luôn được duy trì, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá hoạt động của HĐND cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hơn, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chọn chủ đề của Hội nghị là “Một số giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp” tạo diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với hoạt động của HĐND nói chung, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND nói riêng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đây cũng là dịp các đại biểu trực tiếp nghe và tham gia phát biểu đóng góp ý kiến để hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.
 
image003.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo, tham luận “Một số giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp”; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND”.

Trước khi tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 52 Báo cáo, tham luận của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố. Qua nghiên cứu các báo cáo, tham luận, cho thấy: Giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và cấp huyện theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung giám sát khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đã tập trung giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân. Hình thức giám sát, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường các hoạt động khảo sát nắm thông tin trước giám sát, kết hợp giữa giám sát gián tiếp qua xem xét các báo cáo và giám sát trực tiếp tại cơ sở, trực tiếp lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó đã kịp thời có kiến nghị giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm, nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các tham luận cũng đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát chuyên đề, chỉ ra nguyên nhân và chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động giám sát, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND.

Tại Hội nghị này, đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh ngoài ý kiến đã nêu trong tham luận, đề nghị các đại biểu không trình bày nguyên văn nội dung tham luận đã gửi về Ban Tổ chức mà tập trung nghiên cứu, phát biểu ngắn gọn (mỗi đại biểu phát biểu từ 07 đến 10 phút), đi sâu phân tích, trao đổi sâu hơn về những thuận lợi, khó khăn, kỹ năng hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau; từ đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND. 

Đặc biệt là kinh nghiệm trong việc thực hiện giám sát của HĐND, Thường trực HĐND đã được quy định cụ thể tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 594, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Tôi gợi ý một số vấn đề để các đại biểu trao đổi, tập trung thảo luận: 

Một là, việc lựa chọn nội dung giám sát của HĐND nên làm như thế nào? Cách thức tổ chức thực hiện giữa giám sát của HĐND và Thường trực HĐND để có chất lượng?

Hai là, những giải pháp cần quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề là gì? (có cần xây dựng đề cương báo cáo cụ thể hay không? hoặc sau khi nghiên cứu báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát có cần yêu cầu báo cáo bổ sung? Ngoài xem xét báo cáo có phải đi khảo sát thực tế không?...).

Ba là, kinh nghiệm trong việc hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát? Cách thức thực hiện để kết thúc cuộc giám sát chuyên đề để trình HĐND ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát.

Bốn là, các kinh nghiệm trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau giám sát?

Năm là, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND như thế nào để đạt hiệu quả, chất lượng?

Với tính chất là Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sự có mặt đông đủ các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND cấp huyện và một số sở, ngành của tỉnh có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng rằng Hội nghị sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý giúp cho hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Với mục đích và ý nghĩa của Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chúc quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.
 

Phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND cấp huyện năm 2022

21/10/2022
Thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể Hội nghị,


Thực hiện chương trình công tác năm 2022, hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu tới dự Hội nghị, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thu được nhiều kết quả tốt đẹp.
image001.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trưng ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Thưa các vị đại biểu,
 
Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố nên các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh và cấp huyện luôn được duy trì, việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kế hoạch đề ra và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá hoạt động của HĐND cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến tháng 9 năm 2022, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, nhằm từng bước nâng cao chất lượng giám sát của HĐND, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hơn, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chọn chủ đề của Hội nghị là “Một số giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp” tạo diễn đàn để các đại biểu trao đổi, thảo luận các vấn đề về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với hoạt động của HĐND nói chung, hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND nói riêng. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đây cũng là dịp các đại biểu trực tiếp nghe và tham gia phát biểu đóng góp ý kiến để hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh.
 
image003.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Để chuẩn bị nội dung Hội nghị hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh đã đề nghị các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị nội dung báo cáo, tham luận “Một số giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND các cấp”; “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp HĐND”.

Trước khi tổ chức Hội nghị, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 52 Báo cáo, tham luận của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố. Qua nghiên cứu các báo cáo, tham luận, cho thấy: Giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và cấp huyện theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nội dung giám sát khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó đã tập trung giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý nhà nước của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân. Hình thức giám sát, phương thức tổ chức hoạt động giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường các hoạt động khảo sát nắm thông tin trước giám sát, kết hợp giữa giám sát gián tiếp qua xem xét các báo cáo và giám sát trực tiếp tại cơ sở, trực tiếp lắng nghe ý kiến của nhân dân. Qua đó đã kịp thời có kiến nghị giúp cho các cơ quan hành chính nhà nước, chấn chỉnh những thiếu sót, sai phạm, nâng cao hiệu lực quản lý của các cấp chính quyền, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Các tham luận cũng đã đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát chuyên đề, chỉ ra nguyên nhân và chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động giám sát, đồng thời có những kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND.

Tại Hội nghị này, đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh ngoài ý kiến đã nêu trong tham luận, đề nghị các đại biểu không trình bày nguyên văn nội dung tham luận đã gửi về Ban Tổ chức mà tập trung nghiên cứu, phát biểu ngắn gọn (mỗi đại biểu phát biểu từ 07 đến 10 phút), đi sâu phân tích, trao đổi sâu hơn về những thuận lợi, khó khăn, kỹ năng hoạt động, kinh nghiệm thực tiễn, những vấn đề hiện nay còn nhiều ý kiến khác nhau; từ đó, đề xuất, kiến nghị những nội dung cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND; công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND. 

Đặc biệt là kinh nghiệm trong việc thực hiện giám sát của HĐND, Thường trực HĐND đã được quy định cụ thể tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Nghị quyết số 594, ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Tôi gợi ý một số vấn đề để các đại biểu trao đổi, tập trung thảo luận: 

Một là, việc lựa chọn nội dung giám sát của HĐND nên làm như thế nào? Cách thức tổ chức thực hiện giữa giám sát của HĐND và Thường trực HĐND để có chất lượng?

Hai là, những giải pháp cần quan tâm thực hiện để nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề là gì? (có cần xây dựng đề cương báo cáo cụ thể hay không? hoặc sau khi nghiên cứu báo cáo của các đơn vị chịu sự giám sát có cần yêu cầu báo cáo bổ sung? Ngoài xem xét báo cáo có phải đi khảo sát thực tế không?...).

Ba là, kinh nghiệm trong việc hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát? Cách thức thực hiện để kết thúc cuộc giám sát chuyên đề để trình HĐND ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát.

Bốn là, các kinh nghiệm trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau giám sát?

Năm là, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND như thế nào để đạt hiệu quả, chất lượng?

Với tính chất là Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sự có mặt đông đủ các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND cấp huyện và một số sở, ngành của tỉnh có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng rằng Hội nghị sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý giúp cho hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND các cấp ngày càng chất lượng, hiệu quả.

Với mục đích và ý nghĩa của Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Chúc quý vị đại biểu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.