> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -

Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/12/2022
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 
Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII khai mạc Kỳ họp thứ Chín, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. 
 
bi-thu-phat-bieu.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách mời, phóng viên các cơ quan báo chí đã về dự và đưa tin Kỳ họp; xin gửi tới quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu,

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song đánh giá một cách khách quan, toàn diện; năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động tiếp tục thực hiện tốt chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Với 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 9,27%; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu… đều tăng so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện; phương thức tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới; công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn. 

Tuy nhiên, qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri, ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Có 02 chỉ tiêu chính không đạt so với nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra là chỉ tiêu thu ngân sách và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết một số khu vực chậm; lập quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất toàn tỉnh và một số địa phương chậm ban hành; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao đối với nhiệm vụ được giao; sự vào cuộc trong chỉ đạo, điều hành của một số sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện chưa thường xuyên, liên tục, chưa sát với tình hình thực tế; tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí….
quang-canh-ky-hop.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu tham dự Kỳ họp trên cơ sở tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận nhằm đánh giá sát, đúng những kết quả đã đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân, chỉ rõ khó khăn và đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2020 - 2025.

Thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,


Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII được tiến hành trong 03 ngày, sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là: 

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2023 - 2025 và một số báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Ngoài ra, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 11, ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và triển khai Nghị quyết số 43, ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát “Về công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2021”; Kết quả giám sát “Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các Kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XI; Kỳ họp thứ Sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm”; xem xét ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2022”.

Thứ ba, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, quyết nghị 35 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh đã được các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến, như: Dự thảo nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, đây là nội dung đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội, được dư luận xã hội, các bậc phụ huynh hết sức quan tâm vì nghị quyết sau khi ban hành sẽ có tác động lớn, trực tiếp đến Nhân dân, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó là thảo luận, quyết định các nghị quyết chuyên đề: Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu Quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương; quy định một số nội dung và mức chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết về nội dung chi, mức chi triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh….

Các nghị quyết trình Kỳ họp đều có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới, do đó, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận, phân tích về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách quan trọng, nguồn lực thực hiện của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết bảo đảm nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, đồng thuận cao và thuận lợi trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Ngoài ra, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận, chất vấn. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, qua thực tiễn công tác của từng đại biểu cần mạnh dạn, chủ động trao đổi, thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi chất vấn để nâng cao chất lượng Kỳ họp. Với tính chất của Kỳ họp cuối năm, khối lượng công việc rất lớn và hết sức quan trọng, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân tỉnh Nhà. 

Tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII,
Xin trân trọng cảm ơn.

Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/12/2022
Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

 
Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII khai mạc Kỳ họp thứ Chín, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. 
 
bi-thu-phat-bieu.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Chủ tọa Kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách mời, phóng viên các cơ quan báo chí đã về dự và đưa tin Kỳ họp; xin gửi tới quý vị đại biểu, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.

Thưa các vị đại biểu,

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, song đánh giá một cách khách quan, toàn diện; năm qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự chỉ đạo, điều hành tập trung, quyết liệt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động tiếp tục thực hiện tốt chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Với 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch so với nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra; tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP đạt 9,27%; các chỉ tiêu về giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ, tổng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu… đều tăng so với cùng kỳ; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện; phương thức tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh có nhiều đổi mới; công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục được củng cố, kiện toàn. 

Tuy nhiên, qua các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra, giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến, kiến nghị của cử tri, ở từng lĩnh vực vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, như: Có 02 chỉ tiêu chính không đạt so với nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra là chỉ tiêu thu ngân sách và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; việc triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết một số khu vực chậm; lập quy hoạch sử dụng đất, Kế hoạch sử dụng đất toàn tỉnh và một số địa phương chậm ban hành; tình trạng vi phạm lâm luật, khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra; tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa cao đối với nhiệm vụ được giao; sự vào cuộc trong chỉ đạo, điều hành của một số sở, ngành cấp tỉnh, cấp huyện chưa thường xuyên, liên tục, chưa sát với tình hình thực tế; tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí….
quang-canh-ky-hop.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các vị đại biểu tham dự Kỳ họp trên cơ sở tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, nêu cao trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận nhằm đánh giá sát, đúng những kết quả đã đạt được, những bất cập, hạn chế và nguyên nhân, chỉ rõ khó khăn và đề xuất giải pháp thiết thực, hiệu quả, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2020 - 2025.

Thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,


Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII được tiến hành trong 03 ngày, sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là: 

Thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận các báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia; tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2021; kế hoạch tài chính, ngân sách Nhà nước 03 năm giai đoạn 2023 - 2025 và một số báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Ngoài ra, theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo Nghị quyết số 11, ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và triển khai Nghị quyết số 43, ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe báo cáo kết quả giám sát “Về công tác quản lý, bảo vệ và trồng rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2021”; Kết quả giám sát “Việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến các Kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XI; Kỳ họp thứ Sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm”; xem xét ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh “Về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018 - 2022”.

Thứ ba, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận, quyết nghị 35 dự thảo nghị quyết thuộc nhiều lĩnh vực do Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh trình. Các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh đã được các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra, tham gia nhiều ý kiến, như: Dự thảo nghị quyết quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, đây là nội dung đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội, được dư luận xã hội, các bậc phụ huynh hết sức quan tâm vì nghị quyết sau khi ban hành sẽ có tác động lớn, trực tiếp đến Nhân dân, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với đó là thảo luận, quyết định các nghị quyết chuyên đề: Phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu Quốc gia và thông qua phương án phân bổ vốn năm 2023 nguồn ngân sách Trung ương; quy định một số nội dung và mức chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; quy định mức chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh; các nghị quyết về nội dung chi, mức chi triển khai các Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi  giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh….

Các nghị quyết trình Kỳ họp đều có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới, do đó, Chủ tọa Kỳ họp đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận, phân tích về những nguyên tắc, mục tiêu, chính sách quan trọng, nguồn lực thực hiện của từng nghị quyết; phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và các nội dung cụ thể quy định trong nghị quyết bảo đảm nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, đồng thuận cao và thuận lợi trong tổ chức, triển khai thực hiện.

Ngoài ra, tại Kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận, chất vấn. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh qua hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, qua thực tiễn công tác của từng đại biểu cần mạnh dạn, chủ động trao đổi, thảo luận, tranh luận, đặt câu hỏi chất vấn để nâng cao chất lượng Kỳ họp. Với tính chất của Kỳ họp cuối năm, khối lượng công việc rất lớn và hết sức quan trọng, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến, góp phần quan trọng để Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng mong đợi của cử tri và Nhân dân tỉnh Nhà. 

Tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII,
Xin trân trọng cảm ơn.