> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12,

Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/04/2023
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,
Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời tham dự kỳ họp. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
chu-tich-phat-bieu-ky-hop.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận đối với 25 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm:

(1) Xem xét, quyết định thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku. 

(2) Xem xét, quyết định những vấn đề liên quan đến đầu tư công như: Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tự do tập trung tại các huyện: Mang Yang, Chư Prông, Phú Thiện; điều chỉnh chủ trương đầu tư 07 dự án của các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Đức Cơ, Kbang và thị xã An Khê.

(3) Xem xét, quyết định những nội dung khác theo quy định của pháp luật như dự kiến chương trình kỳ họp đã trình bày.
 
quang-canh-2.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

 Thưa quý vị đại biểu!

Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình kỳ họp. Các tài liệu liên quan đến kỳ họp đã được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi trước cho đại biểu qua email công vụ và trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng, cấp bách. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để HĐND tỉnh xem xét, quyết định; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Xin trân trọng cảm ơn./.

Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/04/2023
Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,
Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,
Hôm nay, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề) để xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và Chủ tọa kỳ họp, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời tham dự kỳ họp. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.
chu-tich-phat-bieu-ky-hop.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Thưa các vị đại biểu!

Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận đối với 25 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình, gồm:

(1) Xem xét, quyết định thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh bổ sung một số quy định của các quyết định ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn thành phố Pleiku. 

(2) Xem xét, quyết định những vấn đề liên quan đến đầu tư công như: Dự thảo nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bố trí dân di cư tự do tập trung tại các huyện: Mang Yang, Chư Prông, Phú Thiện; điều chỉnh chủ trương đầu tư 07 dự án của các huyện: Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Chư Prông, Đức Cơ, Kbang và thị xã An Khê.

(3) Xem xét, quyết định những nội dung khác theo quy định của pháp luật như dự kiến chương trình kỳ họp đã trình bày.
 
quang-canh-2.jpg
Quang cảnh Kỳ họp

 Thưa quý vị đại biểu!

Những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này đã được Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình kỳ họp. Các tài liệu liên quan đến kỳ họp đã được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh gửi trước cho đại biểu qua email công vụ và trên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh. Đây là những nội dung quan trọng, cấp bách. Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu, dân chủ thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực để HĐND tỉnh xem xét, quyết định; bảo đảm cho kỳ họp thành công, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của cử tri và Nhân dân trong tỉnh. 

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Mười hai (chuyên đề), HĐND tỉnh khoá XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Xin trân trọng cảm ơn./.