> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm

Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

15/04/2022
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Hôm nay Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, khoá XII khai mạc Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh đột xuất trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa kỳ họp, tôi chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách mời, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương đã về dự và đưa tin Kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.
 
 IMG_0808.JPG
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Thưa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu dự Kỳ họp!

Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định 12 nội dung, gồm 02 báo cáo và 10 dự thảo nghị quyết. Trong các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai và phường Diên Hồng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku; quy định về mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Gia Lai năm 2022;.…
 
IMG_0792.JPG
Quang cảnh Kỳ họp

Các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh lần này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo hồ sơ và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định. 

Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các báo cáo, nghị quyết để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Phát biểu khai mạc của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

15/04/2022
- Thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự Kỳ họp,

- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh,

Hôm nay Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, khoá XII khai mạc Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh đột xuất trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tọa kỳ họp, tôi chào mừng các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách mời, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương đã về dự và đưa tin Kỳ họp. Xin gửi tới các đồng chí, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Kỳ họp thành công tốt đẹp.
 
 IMG_0808.JPG
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp

Thưa đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu dự Kỳ họp!

Để đảm bảo tiến độ, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định 12 nội dung, gồm 02 báo cáo và 10 dự thảo nghị quyết. Trong các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp này có nhiều nội dung quan trọng như: Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 nguồn ngân sách địa phương; thông qua Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu du lịch văn hóa đồi thông kết hợp du lịch sinh thái, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai và phường Diên Hồng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku; quy định về mức chi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Gia Lai năm 2022;.…
 
IMG_0792.JPG
Quang cảnh Kỳ họp

Các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh lần này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo hồ sơ và đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giao các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định. 

Chủ tọa kỳ họp trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho các báo cáo, nghị quyết để kỳ họp đạt kết quả tốt nhất.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố khai mạc Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII. 

Xin trân trọng cảm ơn./.