> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị giao ba

Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/04/2023
Thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể Hội nghị,


Thực hiện chương trình công tác, hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì hội nghị, tôi chào mừng các vị đại biểu dự Hội nghị, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 
bi-thu-phat-bieu.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

Thưa toàn thể Hội nghị,

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất được tổ chức vào tháng 10/2022 đã đạt được những kết quả quan trọng. Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cơ bản vận dụng và triển khai có hiệu quả các kinh nghiệm, giải pháp đã trao đổi tại Hội nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian qua. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND các cấp vẫn còn có những hạn chế nhất định, đặc biệt là hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn nhiều khó khăn, bất cập; các vấn đề về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 594, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND cần trao đổi, thảo luận.
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Chính vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh chọn chủ đề cho Hội nghị giao ban lần thứ Hai là “Nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 594, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND” với mong muốn qua Hội nghị này, giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, với Thường trực, các Ban của HĐND các huyện, thị xã, thành phố, Uỷ ban MTTQVN, 
các cơ quan chức năng (thông qua phát biểu, trao đổi) liên quan có thể chia sẻ kinh nghiệm, tổng hợp các kết quả đạt được và đưa ra những giải pháp trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, cũng như trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND.

Trước khi tổ chức Hội nghị này, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 56 Báo cáo, tham luận của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố; qua nghiên cứu các báo cáo, tham luận, cho thấy:

 Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả của Thường trực, các Ban HĐND ngày càng được nâng lên và đảm bảo theo đúng quy định của Luật. Công tác chuẩn bị các kỳ họp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; các nghị quyết của HĐND được ban hành đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để UBND các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, điều hành phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Hoạt động giám sát được tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ hơn, khoa học, tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những vấn đề  đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Tại Hội nghị này, đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh ngoài ý kiến đã nêu trong tham luận, đề nghị các đại biểu không trình bày nguyên văn nội dung tham luận đã gửi về Ban Tổ chức mà tập trung nghiên cứu, phát biểu ngắn gọn (mỗi đại biểu phát biểu từ 07 đến 10 phút), đi sâu phân tích, trao đổi sâu hơn về những vấn đề sau:

Một là, trao đổi, thảo luận, đánh giá thật cụ thể hoạt động của HĐND các cấp từ Hội nghị giao ban lần thứ Nhất (tháng 10/2022) đến nay, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp. 

Hai là, đánh giá việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố đã được chủ trì kết luận tại Hội nghị giao ban lần thứ Nhất hoặc trao đổi các nội dung khó khăn, vướng mắc, các vấn đề mà đại biểu quan tâm ngoài chủ đề Hội nghị.

Ba là, tập trung thảo luận giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;

Bốn là, tập trung thảo luận vì sao các cơ quan chậm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (do có những kiến nghị thuộc trách nhiệm của các cấp các ngành khác nhau, của Trung ương, của địa phương; có những kiến nghị khi giải quyết phải có nguồn lực, có lộ trình, có thời gian để thực hiện hay do kiến nghị chưa đủ thông tin, không phù hợp, chưa chính đáng); việc giải quyết những nội dung hợp lý, hợp pháp  các cơ quan, đơn vị giải quyết như thế nào, thời gian giải quyết có đảm bảo không; việc giải quyết có dứt điểm không? Đưa ra những giải pháp để kỳ họp này chỉ giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, không phải giải quyết những kiến nghị cử tri đã ý kiến, kiến nghị từ nhiều kỳ họp trước; về một số giải pháp đối với việc chậm giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng có liên quan; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc chậm giải quyết hoặc không giải quyết; đề xuất báo cáo, giải trình, chất vấn hoặc ban hành Nghị quyết sau giám sát đối với các kiến nghị nhiều lần, kéo dài chưa thực hiện gây bức xúc trong Nhân dân.

Năm là, đề nghị Thường trực HĐND, Ban HĐND các huyện, thành phố thảo luận về bước đầu trong quá trình triển khai thực hiện số 594, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, những thuận lợi và khó khăn để thông qua đó có căn cứ thực tiễn làm cơ sở kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hướng dẫn hoặc điều chỉnh cho phù hợp. 

Với tính chất là Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sự có mặt đông đủ các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND cấp huyện và một số sở, ngành của tỉnh có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng rằng Hội nghị sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, tạo sự gắn kết mật thiết hơn nữa giữa đại biểu HĐND với cử tri và Nhân dân; để đại biểu HĐND thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là cầu nối giữa Nhân dân với các cơ quan hữu quan.

Với mục đích và ý nghĩa của Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin trân trọng cảm ơn./.

Phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026

21/04/2023
Thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể Hội nghị,


Thực hiện chương trình công tác, hôm nay, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh và chủ trì hội nghị, tôi chào mừng các vị đại biểu dự Hội nghị, chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc Hội nghị thu được nhiều kết quả tốt đẹp. 
bi-thu-phat-bieu.jpg
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc

Thưa toàn thể Hội nghị,

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất được tổ chức vào tháng 10/2022 đã đạt được những kết quả quan trọng. Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố cơ bản vận dụng và triển khai có hiệu quả các kinh nghiệm, giải pháp đã trao đổi tại Hội nghị để khắc phục tồn tại, hạn chế, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian qua. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của HĐND các cấp vẫn còn có những hạn chế nhất định, đặc biệt là hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri còn nhiều khó khăn, bất cập; các vấn đề về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 594, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND cần trao đổi, thảo luận.
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Chính vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh chọn chủ đề cho Hội nghị giao ban lần thứ Hai là “Nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 594, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND” với mong muốn qua Hội nghị này, giữa Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, với Thường trực, các Ban của HĐND các huyện, thị xã, thành phố, Uỷ ban MTTQVN, 
các cơ quan chức năng (thông qua phát biểu, trao đổi) liên quan có thể chia sẻ kinh nghiệm, tổng hợp các kết quả đạt được và đưa ra những giải pháp trong việc nâng cao chất lượng hiệu quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, cũng như trong hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND.

Trước khi tổ chức Hội nghị này, Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận được 56 Báo cáo, tham luận của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố; qua nghiên cứu các báo cáo, tham luận, cho thấy:

 Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng, hiệu quả của Thường trực, các Ban HĐND ngày càng được nâng lên và đảm bảo theo đúng quy định của Luật. Công tác chuẩn bị các kỳ họp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục; các nghị quyết của HĐND được ban hành đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để UBND các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, điều hành phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Hoạt động giám sát được tổ chức thực hiện một cách chặt chẽ hơn, khoa học, tập trung vào những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là những vấn đề  đại biểu, cử tri và Nhân dân quan tâm. Hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiều ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri đã từng bước được làm rõ và giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Tại Hội nghị này, đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh ngoài ý kiến đã nêu trong tham luận, đề nghị các đại biểu không trình bày nguyên văn nội dung tham luận đã gửi về Ban Tổ chức mà tập trung nghiên cứu, phát biểu ngắn gọn (mỗi đại biểu phát biểu từ 07 đến 10 phút), đi sâu phân tích, trao đổi sâu hơn về những vấn đề sau:

Một là, trao đổi, thảo luận, đánh giá thật cụ thể hoạt động của HĐND các cấp từ Hội nghị giao ban lần thứ Nhất (tháng 10/2022) đến nay, làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn và đề ra các giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp. 

Hai là, đánh giá việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố đã được chủ trì kết luận tại Hội nghị giao ban lần thứ Nhất hoặc trao đổi các nội dung khó khăn, vướng mắc, các vấn đề mà đại biểu quan tâm ngoài chủ đề Hội nghị.

Ba là, tập trung thảo luận giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri;

Bốn là, tập trung thảo luận vì sao các cơ quan chậm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri (do có những kiến nghị thuộc trách nhiệm của các cấp các ngành khác nhau, của Trung ương, của địa phương; có những kiến nghị khi giải quyết phải có nguồn lực, có lộ trình, có thời gian để thực hiện hay do kiến nghị chưa đủ thông tin, không phù hợp, chưa chính đáng); việc giải quyết những nội dung hợp lý, hợp pháp  các cơ quan, đơn vị giải quyết như thế nào, thời gian giải quyết có đảm bảo không; việc giải quyết có dứt điểm không? Đưa ra những giải pháp để kỳ họp này chỉ giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp, không phải giải quyết những kiến nghị cử tri đã ý kiến, kiến nghị từ nhiều kỳ họp trước; về một số giải pháp đối với việc chậm giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng có liên quan; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc chậm giải quyết hoặc không giải quyết; đề xuất báo cáo, giải trình, chất vấn hoặc ban hành Nghị quyết sau giám sát đối với các kiến nghị nhiều lần, kéo dài chưa thực hiện gây bức xúc trong Nhân dân.

Năm là, đề nghị Thường trực HĐND, Ban HĐND các huyện, thành phố thảo luận về bước đầu trong quá trình triển khai thực hiện số 594, ngày 12/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, những thuận lợi và khó khăn để thông qua đó có căn cứ thực tiễn làm cơ sở kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục hướng dẫn hoặc điều chỉnh cho phù hợp. 

Với tính chất là Hội nghị trao đổi kinh nghiệm, sự có mặt đông đủ các thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND cấp huyện và một số sở, ngành của tỉnh có liên quan, Thường trực HĐND tỉnh tin tưởng rằng Hội nghị sẽ thu được nhiều kinh nghiệm hay và bài học quý, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, tạo sự gắn kết mật thiết hơn nữa giữa đại biểu HĐND với cử tri và Nhân dân; để đại biểu HĐND thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, là cầu nối giữa Nhân dân với các cơ quan hữu quan.

Với mục đích và ý nghĩa của Hội nghị, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Hai, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin trân trọng cảm ơn./.