> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ tại Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ tại Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông.

04/11/2022
Ngày 03/11/2022, đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2022 với Chi bộ Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông. Làng Tu, xã Ia Lâu hiện có 221 hộ với 891 nhân khẩu, trong đó: đồng bào dân tộc thiểu số 136 hộ với 585 nhân khẩu. Chi bộ 17 đảng viên, Chi ủy chi bộ có 3 đồng chí, 13/17 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã phổ biến một số thông tin nội bộ, triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thôn; đánh giá tình hình kết quả công tác lãnh đạo tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022 của Chi bộ.
 
 z3853306004692_2f04a60d10e445e7308f11afe3b701f8.jpg
Đồng chí Ayun H’Bút -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ayun H’Bút -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Làng Tu, xã Ia Lâu đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến từng đảng viên và Nhân dân; việc tổ chức sinh hoạt được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, đảng viên trong Chi bộ cần tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, việc đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực chất, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, tránh hình thức; trong các buổi sinh hoạt đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.
 
z3853306154247_a6130beaf97bb1b4371e61a05e7f81a2.jpg
 Đồng chí Ayun H’Bút -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà
cho chi bộ Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông

Bên cạnh đó, Chi bộ cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo đảng viên, Nhân dân triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên; làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đã tặng 1 phần quà cho chi bộ Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông./.
Thanh Ngọc

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự sinh hoạt Chi bộ tại Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông.

04/11/2022
Ngày 03/11/2022, đồng chí Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 11/2022 với Chi bộ Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tham dự buổi sinh hoạt có đồng chí Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Chư Prông. Làng Tu, xã Ia Lâu hiện có 221 hộ với 891 nhân khẩu, trong đó: đồng bào dân tộc thiểu số 136 hộ với 585 nhân khẩu. Chi bộ 17 đảng viên, Chi ủy chi bộ có 3 đồng chí, 13/17 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã phổ biến một số thông tin nội bộ, triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong thôn; đánh giá tình hình kết quả công tác lãnh đạo tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022 của Chi bộ.
 
 z3853306004692_2f04a60d10e445e7308f11afe3b701f8.jpg
Đồng chí Ayun H’Bút -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Ayun H’Bút -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Làng Tu, xã Ia Lâu đã đạt được trong thời gian qua. Trong đó, Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025; triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện đến từng đảng viên và Nhân dân; việc tổ chức sinh hoạt được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời, đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, đảng viên trong Chi bộ cần tiếp tục nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, phát huy dân chủ, đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo theo đúng quy định của Đảng, việc đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ cần thực chất, phù hợp với thực tiễn tại địa phương, tránh hình thức; trong các buổi sinh hoạt đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp các giải pháp nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.
 
z3853306154247_a6130beaf97bb1b4371e61a05e7f81a2.jpg
 Đồng chí Ayun H’Bút -TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà
cho chi bộ Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông

Bên cạnh đó, Chi bộ cần tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong lãnh đạo đảng viên, Nhân dân triển khai có hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, làm tốt công tác tạo nguồn để phát triển đảng viên; làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, phòng-chống dịch bệnh trên địa bàn. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút đã tặng 1 phần quà cho chi bộ Làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông./.
Thanh Ngọc