> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Quyết định số 54/QĐ-HĐND, kế hoạch số 284/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn G

Quyết định số 54/QĐ-HĐND, kế hoạch số 284/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát và kế hoạch giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh

09/05/2013
Quyết định số 54/QĐ-HĐND, kế hoạch số 284/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát và kế hoạch giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tải về

Quyết định số 54/QĐ-HĐND, kế hoạch số 284/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát và kế hoạch giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh

09/05/2013
Quyết định số 54/QĐ-HĐND, kế hoạch số 284/KH-HĐND của Thường trực HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn Giám sát và kế hoạch giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tải về