> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Sáng 18/10/2021 HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề)

Sáng 18/10/2021 HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề)

18/10/2021
Sáng 18/10/2021, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HÐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc. Các ông (bà): Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
 
IMG_9142.JPG
Quang cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 67/71 vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XII.
 
IMG_9167-(1).JPG
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Tại Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Việt Hưng - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng vì đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động chuyển công tác khác và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Nguyễn Văn Lộc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng.

HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết: Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai; về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.
 
IMG_9125.JPG
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí vừa được HĐND tỉnh bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh sẽ cùng với tập thể Ủy UBND tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian đến. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết của Kỳ họp, đặc biệt đối với các dự án đầu tư công phải thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật, khẩn trương khởi công xây dựng, sớm đưa công trình phục vụ đời sống nhân dân. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đề ra./.

Quang Vinh

Sáng 18/10/2021 HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức kỳ họp thứ 3 (chuyên đề)

18/10/2021
Sáng 18/10/2021, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề) HÐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) khai mạc. Các ông (bà): Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ayun H’Bút - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
 
IMG_9142.JPG
Quang cảnh kỳ họp

Dự kỳ họp có ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 67/71 vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XII.
 
IMG_9167-(1).JPG
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

Tại Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Đỗ Việt Hưng - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng vì đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định điều động chuyển công tác khác và bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Nguyễn Văn Lộc - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Bá Thạch - Giám đốc Sở Xây dựng.

HĐND tỉnh cũng đã biểu quyết thông qua các nghị quyết: Về việc thông qua danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; về việc thông qua danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa bổ sung thực hiện trong năm 2021 (lần 2) trên địa bàn tỉnh Gia Lai; về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 (bao gồm cả phần vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021) nguồn ngân sách địa phương của tỉnh Gia Lai; về việc cho ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022.
 
IMG_9125.JPG
Ông Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu
bế mạc kỳ họp

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đồng chí vừa được HĐND tỉnh bầu chức danh ủy viên UBND tỉnh sẽ cùng với tập thể Ủy UBND tỉnh giữ vững tinh thần đoàn kết, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong thời gian đến. Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh sớm triển khai, thực hiện các nghị quyết của Kỳ họp, đặc biệt đối với các dự án đầu tư công phải thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư dự án theo đúng quy định của pháp luật, khẩn trương khởi công xây dựng, sớm đưa công trình phục vụ đời sống nhân dân. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và vận động nhân dân thực hiện tốt nghị quyết đề ra./.

Quang Vinh