> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Sáu tháng đầu năm 2013, tiếp nhận 1.303 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với các cấp, các

Sáu tháng đầu năm 2013, tiếp nhận 1.303 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với các cấp, các ngành

12/07/2013
Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 và chương trình công tác năm 2013, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung xử lý  các khiếu nại, tố cáo của công dân đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Sáu tháng đầu năm 2013, đã tiếp nhận 1.303 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với các cơ quan có chức năng (tỉnh tiếp 163 lượt, sở ngành 242 lượt, cấp huyện 898 lượt), trong đó tiếp dân thường xuyên 345 lượt; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND các cấp tiếp 958 lượt. Nội dung chủ yếu của việc khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực: tranh chấp đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc bồi thường khi thu hồi đất; việc đền bù của công trình thủy điện An Khê - Ka Nak; việc giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông; vấn đề ô nhiễm môi trường; chế độ chính sách đối với người có công; việc thi hành án dân sự… Đối với các buổi tiếp dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh còn có các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Thông qua công tác tiếp dân, những kiến nghị phản ánh, thắc mắc của công dân đã được giải thích tận tình, chu đáo; đồng thời hướng dẫn cho công dân khiếu nại, kiến nghị đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế: việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn chưa chặt chẽ; một số UBND cấp huyện chưa tích cực, còn chậm giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, việc kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết, nên vẫn có quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo ban hành chưa được thực hiện nghiêm, kịp thời, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.
                                                                             Tin: Q.Vinh, Ảnh: Đăng Khoa

Sáu tháng đầu năm 2013, tiếp nhận 1.303 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với các cấp, các ngành

12/07/2013
Thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 4 và chương trình công tác năm 2013, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung xử lý  các khiếu nại, tố cáo của công dân đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Sáu tháng đầu năm 2013, đã tiếp nhận 1.303 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị với các cơ quan có chức năng (tỉnh tiếp 163 lượt, sở ngành 242 lượt, cấp huyện 898 lượt), trong đó tiếp dân thường xuyên 345 lượt; Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND các cấp tiếp 958 lượt. Nội dung chủ yếu của việc khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực: tranh chấp đất đai; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc bồi thường khi thu hồi đất; việc đền bù của công trình thủy điện An Khê - Ka Nak; việc giải phóng mặt bằng để xây dựng đường giao thông; vấn đề ô nhiễm môi trường; chế độ chính sách đối với người có công; việc thi hành án dân sự… Đối với các buổi tiếp dân của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh còn có các khiếu nại, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Thông qua công tác tiếp dân, những kiến nghị phản ánh, thắc mắc của công dân đã được giải thích tận tình, chu đáo; đồng thời hướng dẫn cho công dân khiếu nại, kiến nghị đến đúng cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế: việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn chưa chặt chẽ; một số UBND cấp huyện chưa tích cực, còn chậm giải quyết vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, việc kiểm tra, đôn đốc chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết, nên vẫn có quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo ban hành chưa được thực hiện nghiêm, kịp thời, làm giảm hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân./.
                                                                             Tin: Q.Vinh, Ảnh: Đăng Khoa