> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thị xã An Khế tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI

Thị xã An Khế tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI

13/06/2013
Chiều ngày 31/5/2013 tại Văn phòng HĐND thị xã An Khê, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã An Khê tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI.  
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Ban Tổ chức Thị ủy; Trưởng, Phó hai Ban Hội đồng nhân dân; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã; thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.
   Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận về thời gian, nội dung chương tình kỳ họp thứ Bảy - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI và thống nhất: Kỳ họp thứ Bảy - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày (từ ngày 23/7 đến ngày 24/7/2013), Tại kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ tập trung xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung như: Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về tình hình hoạt động Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013; tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013; tình hình xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013; Xem xét, phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2012; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu nămvà chương trình 6 tháng cuối năm của các ngành tư pháp; Xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã trình tại kỳ họp; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thặng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cho một số phòng, ban chuyên môn về tác chuẩn bị cho Hội nghị; đồng thời đề nghị các cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên và kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc để việc chuẩn bị đạt kết quả tốt nhất, góp phần vào thành công của kỳ họp.
 
Thanh Lịch

Thị xã An Khế tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI

13/06/2013
Chiều ngày 31/5/2013 tại Văn phòng HĐND thị xã An Khê, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã An Khê tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ Bảy - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI.  
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; Ban Tổ chức Thị ủy; Trưởng, Phó hai Ban Hội đồng nhân dân; Tòa án nhân dân; Viện Kiểm sát nhân dân thị xã; thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nội vụ và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.
   Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến thảo luận về thời gian, nội dung chương tình kỳ họp thứ Bảy - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI và thống nhất: Kỳ họp thứ Bảy - Hội đồng nhân dân thị xã khóa XI dự kiến sẽ được tổ chức trong hai ngày (từ ngày 23/7 đến ngày 24/7/2013), Tại kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân thị xã sẽ tập trung xem xét, đánh giá và quyết định các nội dung như: Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã về tình hình hoạt động Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013; tình hình thực hiện công tác xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013; tình hình xét và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả công tác thanh tra và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013; Xem xét, phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2012; Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đối với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các ngành và các đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã; báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu nămvà chương trình 6 tháng cuối năm của các ngành tư pháp; Xem xét các tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã trình tại kỳ họp; Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thặng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã cũng đã giao nhiệm vụ cho một số phòng, ban chuyên môn về tác chuẩn bị cho Hội nghị; đồng thời đề nghị các cơ quan có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thường xuyên và kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc để việc chuẩn bị đạt kết quả tốt nhất, góp phần vào thành công của kỳ họp.
 
Thanh Lịch