> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước v

Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X

16/05/2013
Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X Tải về

Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X

16/05/2013
Thông báo số 24/TB-HĐND ngày 14/5/2013 của Thường trực HĐND tỉnh về kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa X Tải về