> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thông tin Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thông tin Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/12/2022
Thực hiện kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 28/12/2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 28/12/2022.
 
image001-(1).png

Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII được tổ chức vào buổi sáng thứ Tư, ngày 28/12/2022, tại Hội trường 2/9 (Số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

Thành phần mời tham dự kỳ họp, gồm: Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, HĐND tỉnh đã thông qua 02 Nghị quyết: 

(1) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Duy Du (đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu theo quy định).

(2) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành (lý do: Được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác), Kpă Thuyên (lý do: Để giải quyết chế độ nghỉ hưu theo nguyện vọng).
Hoàng Sơn

Thông tin Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

28/12/2022
Thực hiện kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 28/12/2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông cáo báo chí về kết quả Kỳ họp thứ Mười, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 28/12/2022.
 
image001-(1).png

Kỳ họp thứ Mười (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII được tổ chức vào buổi sáng thứ Tư, ngày 28/12/2022, tại Hội trường 2/9 (Số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai). 

Thành phần mời tham dự kỳ họp, gồm: Các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ 03 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, HĐND tỉnh đã thông qua 02 Nghị quyết: 

(1) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Duy Du (đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu theo quy định).

(2) Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành (lý do: Được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác), Kpă Thuyên (lý do: Để giải quyết chế độ nghỉ hưu theo nguyện vọng).
Hoàng Sơn