> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa VI

Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa VIII

28/05/2013
Chiều ngày 22/5/2013, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê tổ chức hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, với sự tham gia, gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, lãnh đạo hai ban của Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Lành – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
Dự kiến kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê sẽ diễn ra trong 02 ngày: Từ ngày 24 đến ngày 25/7/2013 tại Hội trường 17/8 Huyện ủy Chư Sê. Ngoài một số nội dung của kỳ họp thường kỳ như Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013, báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013. Hội đồng nhân dân  huyện sẽ thảo luận để thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình tại kỳ họp. Đặc biệt, Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu.
Thường trực Hội đồng nhân dân  đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để kịp thời phân công các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra và gửi đến các đại biểu xem xét, nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp./.

 
R’Mah H’Bé Nét

Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, HĐND huyện khóa VIII

28/05/2013
Chiều ngày 22/5/2013, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê tổ chức hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ sáu Hội đồng nhân dân huyện khóa VIII, với sự tham gia, gồm: Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, lãnh đạo hai ban của Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Lành – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.
Dự kiến kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê sẽ diễn ra trong 02 ngày: Từ ngày 24 đến ngày 25/7/2013 tại Hội trường 17/8 Huyện ủy Chư Sê. Ngoài một số nội dung của kỳ họp thường kỳ như Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013, báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2013. Hội đồng nhân dân  huyện sẽ thảo luận để thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân huyện trình tại kỳ họp. Đặc biệt, Kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu.
Thường trực Hội đồng nhân dân  đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân huyện để kịp thời phân công các Ban Hội đồng nhân dân huyện thẩm tra và gửi đến các đại biểu xem xét, nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp./.

 
R’Mah H’Bé Nét