> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hoạt động sơ kết tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 20

Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hoạt động sơ kết tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2013

13/06/2013
Chiều ngày 11/6/2013, Thường trực HĐND huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Lành – Tỉnh Uỷ viên- Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Trong 5 tháng đầu năm, tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện đạt được một số kết quả trên các mặt: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân toàn huyện là 1.897 ha, đạt 100,11% kế hoạch tỉnh và kế hoạch huyện; sản xuất vụ mùa gieo trồng được 2.058,1 ha cây trồng các loại, đạt 26,48% kế hoạch tỉnh và 21,47% kế hoạch huyện. Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện đến 30/5/2013 là 163,7 tỷ đồng đạt 48,27% kế hoạch tỉnh và 43,61% kế hoạch huyện; Thu ngân sách tại địa bàn huyện (không tính kết dư, chuyển nguồn) đạt 21,25% kế hoạch tỉnh và 16,99% kế hoạch huyện. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế, dân số gia đình đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm. Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách trên địa bàn 5 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động của Thường trực HĐND và 2 Ban của HĐND huyện đã tập trung công tác khảo sát, giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội về Giáo dục - Đào tạo, Y tế; tình hình cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tình hình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn huyện; tình hình sử dụng chỉ tiêu biên chế...
Trên cơ sở đó, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2013 của Thường trực HĐND huyện, tiếp tục tập trung chỉ đạo giám sát thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (khoá VIII) vào cuối tháng 7/2013. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt cho tổ chức kỳ họp HĐND cấp mình./.
           
                                                                                                Đinh Thị Thông

Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hoạt động sơ kết tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2013

13/06/2013
Chiều ngày 11/6/2013, Thường trực HĐND huyện Chư Sê đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Lành – Tỉnh Uỷ viên- Bí thư huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Trong 5 tháng đầu năm, tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện đạt được một số kết quả trên các mặt: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân toàn huyện là 1.897 ha, đạt 100,11% kế hoạch tỉnh và kế hoạch huyện; sản xuất vụ mùa gieo trồng được 2.058,1 ha cây trồng các loại, đạt 26,48% kế hoạch tỉnh và 21,47% kế hoạch huyện. Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện đến 30/5/2013 là 163,7 tỷ đồng đạt 48,27% kế hoạch tỉnh và 43,61% kế hoạch huyện; Thu ngân sách tại địa bàn huyện (không tính kết dư, chuyển nguồn) đạt 21,25% kế hoạch tỉnh và 16,99% kế hoạch huyện. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế, dân số gia đình đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội giảm. Tuy nhiên, tình hình thu ngân sách trên địa bàn 5 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động của Thường trực HĐND và 2 Ban của HĐND huyện đã tập trung công tác khảo sát, giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội về Giáo dục - Đào tạo, Y tế; tình hình cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tình hình triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn huyện; tình hình sử dụng chỉ tiêu biên chế...
Trên cơ sở đó, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2013 của Thường trực HĐND huyện, tiếp tục tập trung chỉ đạo giám sát thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; chỉ đạo thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (khoá VIII) vào cuối tháng 7/2013. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn chuẩn bị tốt cho tổ chức kỳ họp HĐND cấp mình./.
           
                                                                                                Đinh Thị Thông