> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị sơ kết công tác quí I/2013

Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị sơ kết công tác quí I/2013

15/04/2013
Sáng ngày 12/4/2013, Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/ 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Lành, Tỉnh uỷ viên- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.
Về tham dự Hội Nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQ huyện, Lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện, và Lãnh đạo một số Phòng ban chuyên môn huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và xã Xã hội; Thường trực HĐND 15/15 xã,Thị trấn. 
Hội nghị đã đánh giá tình hình hoạt động của HĐND và tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện trong Quý I/ 2013.
Quý I/2013, hoạt động của HĐND huyện tập trung trọng tâm thực hiện chương trình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ (2011- 2016) và giám sát các chương trình mục tiêu Quốc gia về  xây dựng nông thôn mới; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn và một số đơn vị cơ quan chuyên môn của huyện. Qua đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện ở những tháng đầu năm 2013, địa phương đã hoàn thành tốt các Chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường tiếp tục được quan tâm, sự nghiệp Y tế - văn hoá – giáo dục cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cơ bản ổn định và giữ vững. Hoạt động của HĐND 2 cấp huyện và xã được thực hiện đồng bộ và đạt được các kết quả sát thực. Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, nêu lên những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND để thực hiện tốt các hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lành, Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện đã gợi mở một số nhiệm vụ thực hiện trong Quý II/ 2013 cụ thể như: Tiếp tục tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, mà trọng tâm là giám sát công tác thu, chi ngân sách của địa phương, tổ chức tốt hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh, huyện và xã; đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2013 đúng Luật định và đạt chất lượng./.
 
                                                                                      Đinh Thị Thông
                                                                           

Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị sơ kết công tác quí I/2013

15/04/2013
Sáng ngày 12/4/2013, Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/ 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Lành, Tỉnh uỷ viên- Bí thư Huyện uỷ- Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.
Về tham dự Hội Nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQ huyện, Lãnh đạo 2 Ban HĐND huyện, và Lãnh đạo một số Phòng ban chuyên môn huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh và xã Xã hội; Thường trực HĐND 15/15 xã,Thị trấn. 
Hội nghị đã đánh giá tình hình hoạt động của HĐND và tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện trong Quý I/ 2013.
Quý I/2013, hoạt động của HĐND huyện tập trung trọng tâm thực hiện chương trình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ (2011- 2016) và giám sát các chương trình mục tiêu Quốc gia về  xây dựng nông thôn mới; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn và một số đơn vị cơ quan chuyên môn của huyện. Qua đánh giá, việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện ở những tháng đầu năm 2013, địa phương đã hoàn thành tốt các Chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực xây dựng cơ bản, tài nguyên môi trường tiếp tục được quan tâm, sự nghiệp Y tế - văn hoá – giáo dục cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông cơ bản ổn định và giữ vững. Hoạt động của HĐND 2 cấp huyện và xã được thực hiện đồng bộ và đạt được các kết quả sát thực. Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, nêu lên những thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND để thực hiện tốt các hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lành, Tỉnh uỷ viên - Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch HĐND huyện đã gợi mở một số nhiệm vụ thực hiện trong Quý II/ 2013 cụ thể như: Tiếp tục tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, mà trọng tâm là giám sát công tác thu, chi ngân sách của địa phương, tổ chức tốt hoạt động gặp gỡ tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội; đại biểu HĐND tỉnh, huyện và xã; đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND giữa năm 2013 đúng Luật định và đạt chất lượng./.
 
                                                                                      Đinh Thị Thông