> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014.

Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014.

05/12/2013
Chiều ngày 02/12/2013, Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Lành - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Tham dự hội Nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo 2 của Ban HĐND huyện; lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn huyện và Thường trực HĐND 15/15 xã, thị trấn. 
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND và tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2013. Về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013, tốc độ tăng trưởng đạt 13,8%, có nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch như tổng diện tích gieo trồng đạt 100%, công tác văn hóa –xã hội, giáo dục, y tế, dân số gia đình đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt hạn chế đó là: Việc chuyển đổi cây trồng chưa tích cực, nên việc hạn hán đã làm mất trắng 127,7 ha. Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, không đảm bảo tiến độ, thu ngân sách trên địa bàn huyện không đạt theo kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 12/2013 thu được 280,93 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch tỉnh và đạt 73,84% kế hoạch huyện; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn phức tạp. 
Hoạt động của HĐND huyện có chuyển biến tích cực, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân thực sự có đổi mới mang lại kết quả, chất lượng các kỳ họp được nâng lên. Cụ thể, trong năm 2013 Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện đã tổ chức 05 cuộc giám sát và 02 đợt khảo sát về các nội dung quản lý sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, tình hình thực hiện các chương trình, các đề án về giáo dục, việc huy động đóng góp quỹ tại các trường học, chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, việc quản lý các dịch vụ văn hóa, thông tin và thể thao; tình hình thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn huyện ; tình hình sử dụng chỉ tiêu biên chế, việc quản lý, xử lý các tệ nạn xã hội, triển khai và thực hiện luật giao thông đường bộ, khảo sát về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện,… Sau các đợt giám sát, khảo sát đã có các báo cáo và các kiến nghị gửi đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện khắc phục. Hoạt động tiếp xúc cử tri: trong năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ huyện  tổ chức được 33 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện. Các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc với cử tri tại các nơi ứng cử. Qua tiếp xúc cử tri đã có 629 ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong năm 2013, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện và các phòng ban huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tuần có 251 lượt người đến phản ánh kiến nghị, khiếu nại. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận  06 đơn khiếu nại của công dân, đã làm văn bản chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền gải quyết kịp thời và trả lời cho công dân được biết. Trong năm Thường trực HĐND huyện đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thường kỳ và 2 kỳ họp bất thường để tham gia Dự thảo sửa đổi Luật đất đai và thống nhất thông qua Đề án phân loại đô thi thị trấn Chư Sê là đô thị loại IV.
Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, nêu lên những  thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND. Qua đó, bàn bạc về những nội dung và giải pháp thực hiện  tốt các hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương  trong năm 2014.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lành - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã chốt lại những vấn đề nổi bật về kết quả đạt được, cũng như những mặt hạn chế tồn tại trong năm 2013. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện và đại biểu HĐND trong năm 2014 để triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.
                                                                                   Tin, ảnh: Đinh Thị Thông
                                                                           
 

Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014.

05/12/2013
Chiều ngày 02/12/2013, Thường trực HĐND huyện Chư Sê tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Lành - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Tham dự hội Nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo 2 của Ban HĐND huyện; lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn huyện và Thường trực HĐND 15/15 xã, thị trấn. 
Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND và tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2013. Về tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện năm 2013, tốc độ tăng trưởng đạt 13,8%, có nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch như tổng diện tích gieo trồng đạt 100%, công tác văn hóa –xã hội, giáo dục, y tế, dân số gia đình đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tình hình an ninh chính trị, trật tư an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt hạn chế đó là: Việc chuyển đổi cây trồng chưa tích cực, nên việc hạn hán đã làm mất trắng 127,7 ha. Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, không đảm bảo tiến độ, thu ngân sách trên địa bàn huyện không đạt theo kế hoạch đề ra. Tính đến hết tháng 12/2013 thu được 280,93 tỷ đồng, đạt 81,3% kế hoạch tỉnh và đạt 73,84% kế hoạch huyện; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn phức tạp. 
Hoạt động của HĐND huyện có chuyển biến tích cực, hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri và theo dõi việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân thực sự có đổi mới mang lại kết quả, chất lượng các kỳ họp được nâng lên. Cụ thể, trong năm 2013 Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện đã tổ chức 05 cuộc giám sát và 02 đợt khảo sát về các nội dung quản lý sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, tình hình thực hiện các chương trình, các đề án về giáo dục, việc huy động đóng góp quỹ tại các trường học, chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, việc quản lý các dịch vụ văn hóa, thông tin và thể thao; tình hình thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tình hình thi hành án dân sự trên địa bàn huyện ; tình hình sử dụng chỉ tiêu biên chế, việc quản lý, xử lý các tệ nạn xã hội, triển khai và thực hiện luật giao thông đường bộ, khảo sát về thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện,… Sau các đợt giám sát, khảo sát đã có các báo cáo và các kiến nghị gửi đến các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan thực hiện khắc phục. Hoạt động tiếp xúc cử tri: trong năm, Thường trực HĐND huyện đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ huyện  tổ chức được 33 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện. Các tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp xúc với cử tri tại các nơi ứng cử. Qua tiếp xúc cử tri đã có 629 ý kiến kiến nghị của cử tri. Trong năm 2013, Thường trực HĐND huyện phối hợp với UBND huyện và các phòng ban huyện tổ chức tiếp công dân định kỳ hàng tuần có 251 lượt người đến phản ánh kiến nghị, khiếu nại. Ngoài ra, Thường trực HĐND huyện đã tiếp nhận  06 đơn khiếu nại của công dân, đã làm văn bản chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền gải quyết kịp thời và trả lời cho công dân được biết. Trong năm Thường trực HĐND huyện đã tổ chức tốt các kỳ họp HĐND thường kỳ và 2 kỳ họp bất thường để tham gia Dự thảo sửa đổi Luật đất đai và thống nhất thông qua Đề án phân loại đô thi thị trấn Chư Sê là đô thị loại IV.
Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, nêu lên những  thuận lợi và khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND. Qua đó, bàn bạc về những nội dung và giải pháp thực hiện  tốt các hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương  trong năm 2014.
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lành - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã chốt lại những vấn đề nổi bật về kết quả đạt được, cũng như những mặt hạn chế tồn tại trong năm 2013. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm chương trình hoạt động của Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND huyện và đại biểu HĐND trong năm 2014 để triển khai thực hiện đạt hiệu quả./.
                                                                                   Tin, ảnh: Đinh Thị Thông