> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, viên chức ngành Y tế vào ngày 22-2

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, viên chức ngành Y tế vào ngày 22-2

06/02/2023
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 347/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế khu vực công trên địa bàn tỉnh.
 
image001.jpg
Y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. 

Theo đó, hội nghị nhằm thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế trong quá trình công tác; từ đó, đề xuất giải pháp hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, tháo gỡ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác.

Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 22-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) theo hình thức đối thoại trực tiếp và kết nối trực tuyến tới điểm cầu cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế, chủ trì Hội nghị sẽ phân công các cơ quan, đơn vị trả lời trực tiếp tại hội nghị hoặc trả lời bằng văn bản.

Thường trực HĐND tỉnh giao Sở Y tế cung cấp danh sách, thành phần dự hội nghị tiếp xúc và đối thoại cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để phát hành giấy mời tham dự; phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc; báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc cần quan tâm tháo gỡ và định hướng trong thời gian tới; tổng hợp kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế sau tiếp xúc.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt hội nghị. Văn phòng HĐND-UBND và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ tiếp xúc trực tuyến tại điểm cầu cấp huyện.
theo baogialai.com.vn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, viên chức ngành Y tế vào ngày 22-2

06/02/2023
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 347/KH-HĐND về tổ chức Hội nghị tiếp xúc và đối thoại giữa Thường trực HĐND tỉnh với cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế khu vực công trên địa bàn tỉnh.
 
image001.jpg
Y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm khám cho bệnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. 

Theo đó, hội nghị nhằm thu thập ý kiến, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế trong quá trình công tác; từ đó, đề xuất giải pháp hoặc kiến nghị với cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, tháo gỡ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế yên tâm công tác.

Hội nghị dự kiến diễn ra ngày 22-2, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) theo hình thức đối thoại trực tiếp và kết nối trực tuyến tới điểm cầu cấp huyện.

Trên cơ sở nội dung ý kiến, kiến nghị của cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế, chủ trì Hội nghị sẽ phân công các cơ quan, đơn vị trả lời trực tiếp tại hội nghị hoặc trả lời bằng văn bản.

Thường trực HĐND tỉnh giao Sở Y tế cung cấp danh sách, thành phần dự hội nghị tiếp xúc và đối thoại cho Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh để phát hành giấy mời tham dự; phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung dự thảo bài phát biểu khai mạc, bế mạc; báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh, những khó khăn, vướng mắc cần quan tâm tháo gỡ và định hướng trong thời gian tới; tổng hợp kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cán bộ, viên chức và nhân viên ngành Y tế sau tiếp xúc.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt hội nghị. Văn phòng HĐND-UBND và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ tiếp xúc trực tuyến tại điểm cầu cấp huyện.
theo baogialai.com.vn