> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/07/2021
Sáng ngày 13/7/2021, tại Trụ sở HĐND tỉnh, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp để bàn thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Phiên họp có các ông, bà trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh,Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan. 
 
z2611369171363_bbb668cdd00a175eeda3ea46950c64e5.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại phiên họp đã thống nhất Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ ngày 09/8- 10/8/2021, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. 

Dự kiến Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021; việc thực hiện Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về kết quả giám sát “Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”; kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Xem xét các báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và xem xét, quyết định đối với các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình kỳ họp (theo nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh và các dự thảo nghị quyết khác do UBND tỉnh đề xuất).

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm nội dung trình Kỳ họp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng luật định. Đối với việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII: Ngày 02/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 11/KH-HĐND về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo đó, từ ngày 07/7 đến hết ngày 15/7/2021 các tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại 17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai theo quy định, nhưng do tình hình dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp nên ngày 09/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã có Thông báo số 03/TB-HĐND về việc tạm hoãn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, để đảm bảo việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời cử tri theo quy định.
 
z2611369514551_8dcbc09a27c1e0fefba01aaa2d0970cb.jpg
Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thông báo kết luận Phiên họp đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp và đảm bảo các điều kiện cơ sở, vật chất phục vụ tốt Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, cử tri trong tỉnh có thể trực tiếp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của mình đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành thông qua đường dây nóng: 0269.3600556./.

Bùi Thị Tâm
Văn phòng HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị chuẩn bị Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

13/07/2021
Sáng ngày 13/7/2021, tại Trụ sở HĐND tỉnh, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp để bàn thống nhất nội dung, chương trình, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự Phiên họp có các ông, bà trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, lãnh đạo: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh,Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan. 
 
z2611369171363_bbb668cdd00a175eeda3ea46950c64e5.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại phiên họp đã thống nhất Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 02 ngày, từ ngày 09/8- 10/8/2021, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. 

Dự kiến Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2021; việc thực hiện Nghị quyết số 230/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 về kết quả giám sát “Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh”; kết quả xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Xem xét các báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và xem xét, quyết định đối với các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình kỳ họp (theo nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh và các dự thảo nghị quyết khác do UBND tỉnh đề xuất).

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm nội dung trình Kỳ họp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng luật định. Đối với việc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII: Ngày 02/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch số 11/KH-HĐND về tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo đó, từ ngày 07/7 đến hết ngày 15/7/2021 các tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại 17 huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai theo quy định, nhưng do tình hình dịch Covid- 19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp nên ngày 09/7/2021, Thường trực HĐND tỉnh đã có Thông báo số 03/TB-HĐND về việc tạm hoãn tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, để đảm bảo việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp HĐND tỉnh theo quy định, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trả lời cử tri theo quy định.
 
z2611369514551_8dcbc09a27c1e0fefba01aaa2d0970cb.jpg
Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thông báo kết luận Phiên họp đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp và đảm bảo các điều kiện cơ sở, vật chất phục vụ tốt Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, cử tri trong tỉnh có thể trực tiếp phản ánh các ý kiến, kiến nghị của mình đối với Thường trực HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành thông qua đường dây nóng: 0269.3600556./.

Bùi Thị Tâm
Văn phòng HĐND tỉnh