> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII

18/05/2022
Chiều ngày 17/5/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 
 
Tham dự Phiên họp có ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các ông, bà trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan. 
 
IMG_1575-1.JPG
 Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp

Tại phiên họp, đã thống nhất Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 03 ngày, từ ngày 06/7- 08/7/2022, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020”; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
 
Xem xét các báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và xem xét, quyết định đối với 34 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

IMG_1580-1.JPG
Ông Vũ Tiến Anh –Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự kiến Chương trình Kỳ họp
 
 Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm nội dung trình Kỳ họp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo quy định; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.
TH: Khải Hoàn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII

18/05/2022
Chiều ngày 17/5/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. 
 
Tham dự Phiên họp có ông Võ Ngọc Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; các ông, bà trong Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; Lãnh đạo: Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan. 
 
IMG_1575-1.JPG
 Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Phiên họp

Tại phiên họp, đã thống nhất Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ tổ chức trong thời gian 03 ngày, từ ngày 06/7- 08/7/2022, tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku. Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khóa XII, sẽ xem xét các báo cáo của UBND tỉnh về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của UBND tỉnh; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2022; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện Kế hoạch hành động “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020”; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.
 
Xem xét các báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và xem xét, quyết định đối với 34 dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình tại kỳ họp.

IMG_1580-1.JPG
Ông Vũ Tiến Anh –Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông qua dự kiến Chương trình Kỳ họp
 
 Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm nội dung trình Kỳ họp gửi đến Thường trực HĐND tỉnh theo quy định; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.
TH: Khải Hoàn