> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023

06/06/2023
Sáng ngày 06/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh để làm rõ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập và những tồn tại, hạn chế đối với các dự án đầu tư công chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023.
 
chu-toa1.jpg
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình

Chủ trì phiên giải trình, gồm có: Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trương Văn Đạt - Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bà Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong những năm qua, việc đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương từng bước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, các dự án lớn, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương. Tuy nhiên, năm 2023 việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm so với tiến độ đề ra, nhất là các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 và các dự án trọng điểm của địa phương; công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa được quan tâm đúng mức; thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; giá trị giải ngân kế hoạch vốn theo đánh giá của Bộ Tài chính ước tỷ lệ giải ngân vốn đến 31/5/2023 của tỉnh Gia Lai đạt 9,98%; đây là những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đặc biệt quan tâm.
 
 quang-canh-2.jpg
Quang cảnh phiên giải trình

Phát biểu chỉ đạo phiên giải trình, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đặt câu hỏi yêu cầu giải trình cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm. Người có trách nhiệm giải trình cần trả lời đi thẳng vào vấn đề đại biểu đặt ra, tập trung làm rõ nguyên nhân khó khăn, tồn tại, hạn chế và nêu giải pháp khắc phục, thời gian, lộ trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian tới. Đối với những vấn đề Người có trách nhiệm giải trình trả lời chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu thì lãnh đạo các sở, ban, ngành khác tham gia giải trình làm rõ thêm. 
 
trinh-duy-thuan.jpg
Đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Pleiku phát biểu tại phiên giải trình

Tại phiên giải trình lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trả lời những nội dung đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu, tập trung làm rõ những nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công từ năm 2021 đến năm 2023; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn hạn chế, bất cập để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
giam-doc-stnmt.jpg
Đồng chí Phạm Minh Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình các nội dung nội dung đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu

Kết thúc phiên giải trình, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân theo vị trí trách nhiệm của mình trong quản lý, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục giám sát những nội dung đã được giải trình nhằm đáp ứng yêu cầu của cử tri và sự phát triển của tỉnh. 

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu và kết luận của chủ tọa, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành kết luận phiên giải trình, làm cơ sở để UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
Bùi Thị Tâm

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh năm 2023

06/06/2023
Sáng ngày 06/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh để làm rõ những vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập và những tồn tại, hạn chế đối với các dự án đầu tư công chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh từ năm 2021 đến năm 2023.
 
chu-toa1.jpg
Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình

Chủ trì phiên giải trình, gồm có: Ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Trương Văn Đạt - Ủy viên BTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bà Ayun H’Bút- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong những năm qua, việc đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương từng bước đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các ngành, lĩnh vực then chốt, các vùng động lực, các dự án lớn, các dự án quan trọng, cấp thiết của địa phương. Tuy nhiên, năm 2023 việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh còn chậm so với tiến độ đề ra, nhất là các dự án thuộc chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 và các dự án trọng điểm của địa phương; công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa được quan tâm đúng mức; thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch; việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; giá trị giải ngân kế hoạch vốn theo đánh giá của Bộ Tài chính ước tỷ lệ giải ngân vốn đến 31/5/2023 của tỉnh Gia Lai đạt 9,98%; đây là những vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri đặc biệt quan tâm.
 
 quang-canh-2.jpg
Quang cảnh phiên giải trình

Phát biểu chỉ đạo phiên giải trình, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung đặt câu hỏi yêu cầu giải trình cụ thể, ngắn gọn, rõ ràng, đúng trọng tâm. Người có trách nhiệm giải trình cần trả lời đi thẳng vào vấn đề đại biểu đặt ra, tập trung làm rõ nguyên nhân khó khăn, tồn tại, hạn chế và nêu giải pháp khắc phục, thời gian, lộ trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong thời gian tới. Đối với những vấn đề Người có trách nhiệm giải trình trả lời chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu thì lãnh đạo các sở, ban, ngành khác tham gia giải trình làm rõ thêm. 
 
trinh-duy-thuan.jpg
Đồng chí Trịnh Duy Thuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy Pleiku phát biểu tại phiên giải trình

Tại phiên giải trình lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trả lời những nội dung đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu, tập trung làm rõ những nguyên nhân và trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đến việc chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công từ năm 2021 đến năm 2023; đề xuất các giải pháp tháo gỡ, khắc phục những khó khăn hạn chế, bất cập để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
 
giam-doc-stnmt.jpg
Đồng chí Phạm Minh Trung, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình các nội dung nội dung đại biểu HĐND tỉnh yêu cầu

Kết thúc phiên giải trình, ông Hồ Văn Niên - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân theo vị trí trách nhiệm của mình trong quản lý, tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiếp tục giám sát những nội dung đã được giải trình nhằm đáp ứng yêu cầu của cử tri và sự phát triển của tỉnh. 

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu và kết luận của chủ tọa, Thường trực HĐND tỉnh sẽ ban hành kết luận phiên giải trình, làm cơ sở để UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục những hạn chế, bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.
Bùi Thị Tâm