> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười ba,

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII

09/05/2023
Sáng ngày 09/5/2023, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. 
 
Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 05 đến 07/7/2023 tại Hội trường 2/9 (số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp sẽ tập trung xem xét các báo cáo về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023; tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung thảo luận, xem xét và quyết định đối với các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình kỳ họp; thảo luận tổ và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sau khi có hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình tại kỳ họp để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo luật định và gửi lấy ý kiến phản biện của MTTQ Việt Nam (nếu có); các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để kỳ họp diễn ra theo dự kiến./.
Hoàng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức phiên họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII

09/05/2023
Sáng ngày 09/5/2023, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để bàn, thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. 
 
Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trương Hải Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Văn Điềm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan.
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn và thống nhất dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 03 ngày, từ ngày 05 đến 07/7/2023 tại Hội trường 2/9 (số 04, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo dự kiến chương trình, kỳ họp sẽ tập trung xem xét các báo cáo về tình hình công tác 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2023; tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023; tình hình công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng-chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung thảo luận, xem xét và quyết định đối với các dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình kỳ họp; thảo luận tổ và tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn; lấy phiếu tín nhiệm đối với người được HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sau khi có hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần sớm hoàn thiện hồ sơ, tài liệu trình tại kỳ họp để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo luật định và gửi lấy ý kiến phản biện của MTTQ Việt Nam (nếu có); các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để kỳ họp diễn ra theo dự kiến./.
Hoàng Sơn