> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai xem xét các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai xem xét các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết

23/05/2023
Sáng 23-5, tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.
 
image001.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung do UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh, gồm: Tờ trình số 1098/TTr-UBND ngày 11-5-2023 của UBND tỉnh “về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Tờ trình số 1074/TTr-UBND ngày 10-5-2023 của UBND tỉnh “về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Tờ trình số 1103/TTr-UBND ngày 11-5-2023 của UBND tỉnh “về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng-dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Sau khi tiếp thu ý kiến từ các đại biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã thống nhất chủ trương ban hành các nghị quyết như tờ trình của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị để nghị quyết sau khi ban hành nhanh chóng đi vào thực tiễn, việc xây dựng nghị quyết cần sát đúng với tình hình; quá trình triển khai, thực hiện các bước cần thực hiện đúng quy trình, quy định.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung của Thường trực HĐND tỉnh, gồm: Dự thảo Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát “về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”...
Theo baogialai.com.vn

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai xem xét các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết

23/05/2023
Sáng 23-5, tại Trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực HĐND tỉnh để cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền.
 
image001.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Thái Thanh Bình-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung do UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh, gồm: Tờ trình số 1098/TTr-UBND ngày 11-5-2023 của UBND tỉnh “về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Tờ trình số 1074/TTr-UBND ngày 10-5-2023 của UBND tỉnh “về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy; trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập và cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; Tờ trình số 1103/TTr-UBND ngày 11-5-2023 của UBND tỉnh “về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác y tế dự phòng-dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai”.

Sau khi tiếp thu ý kiến từ các đại biểu tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã thống nhất chủ trương ban hành các nghị quyết như tờ trình của UBND tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng đề nghị để nghị quyết sau khi ban hành nhanh chóng đi vào thực tiễn, việc xây dựng nghị quyết cần sát đúng với tình hình; quá trình triển khai, thực hiện các bước cần thực hiện đúng quy trình, quy định.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung của Thường trực HĐND tỉnh, gồm: Dự thảo Kế hoạch tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát “về tình hình thực hiện và triển khai các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2018-2022”...
Theo baogialai.com.vn