> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri

06/08/2021
Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021, chiều ngày 02/8/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giám sát kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI đối với UBND tỉnh và Công ty Điện lực Gia Lai. Đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Dự phiên họp có các đồng chí là Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Phó trưởng các Ban chuyên trách HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
z2664972898890_3b431eb161d60d13ea7521f04f764e28.jpg
Quang cảnh buổi họp thẩm tra báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh. Các sở, ban, ngành và địa phương đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; nội dung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã đáp ứng được phân nào yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nội dung cụ thể tập trung vào các vấn đề như: Công tác triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, đầu tư sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, vấn đề môi trường, an toàn giao thông, chế độ chính sách, công tác tuyển dụng, công tác biên chế,…Kết quả giải quyết kiến nghị tại các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI, UBND tỉnh đã giải quyết xong 06/10 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 60%), đang giải quyết 03/10 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 30%), chưa giải quyết dứt điểm 01/10 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 10%). Đối với các kiến nghị tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, UBND tỉnh đã tiếp thu chỉ đạo, giải quyết xong và giải quyết theo lộ trình, quy định 46/52 ý kiến, kiến nghị của cử tri (chiếm tỷ lệ 88,46%); 04/52 kiến nghị đang xem xét, giải quyết (chiếm tỷ lệ 7,69%); 02/52 kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm (chiếm tỷ lệ 3,84%). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Báo cáo của UBND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm so với thời gian quy định tại Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, dẫn đến khó khăn trong việc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương để làm cơ sở cho các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định; việc theo dõi, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp trước của UBND tỉnh còn chậm; Thủ trưởng một số sở, ngành chưa thực sự quan tâm, chủ động trong việc chỉ đạo tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đối với việc giải quyết các kiến nghị cử tri chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, kết hợp trong xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Kết luận tại phiên họp giám sát, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm đối với các kiến nghị đang giải quyết và chưa giải quyết dứt điểm; các kiến nghị đã giải quyết xong, để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, chỉ đạo như: Kiến nghị liên quan đến nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Cổ phần Chánh Tây Gia Lai tại huyện Chư Prông xả thải gây ô nhiễm môi trường, quản lý chặt chẽ khu vực hủy đạn tại Thao trường huấn luyện của tỉnh không để người dân vào thao trường thu gom phế liệu, nhất là sau khi thực hiện hủy nổ đạn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra….Đồng thời, giao các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang và chưa giải quyết dứt điểm. Riêng đối với 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Gia Lai, đồng chí đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục theo dõi kết quả trả lời của Bộ Công thương và EVNCPC để sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo quy định./.
Trà Giang
 

Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri

06/08/2021
Thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2021, chiều ngày 02/8/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giám sát kết quả việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi đến Kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI đối với UBND tỉnh và Công ty Điện lực Gia Lai. Đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
Dự phiên họp có các đồng chí là Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Phó trưởng các Ban chuyên trách HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan và lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
 
z2664972898890_3b431eb161d60d13ea7521f04f764e28.jpg
Quang cảnh buổi họp thẩm tra báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri của Ban Pháp chế HĐND tỉnh

Qua giám sát cho thấy, UBND tỉnh đã nghiêm túc tiếp thu và tích cực chỉ đạo các ngành, các cấp có liên quan tập trung giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh. Các sở, ban, ngành và địa phương đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, tham mưu cho UBND tỉnh trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật; nội dung giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã đáp ứng được phân nào yêu cầu, nguyện vọng của cử tri, nội dung cụ thể tập trung vào các vấn đề như: Công tác triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn, đầu tư sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, vấn đề môi trường, an toàn giao thông, chế độ chính sách, công tác tuyển dụng, công tác biên chế,…Kết quả giải quyết kiến nghị tại các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI, UBND tỉnh đã giải quyết xong 06/10 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 60%), đang giải quyết 03/10 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 30%), chưa giải quyết dứt điểm 01/10 kiến nghị (chiếm tỷ lệ 10%). Đối với các kiến nghị tại Kỳ họp thứ Mười sáu, HĐND tỉnh khóa XI, UBND tỉnh đã tiếp thu chỉ đạo, giải quyết xong và giải quyết theo lộ trình, quy định 46/52 ý kiến, kiến nghị của cử tri (chiếm tỷ lệ 88,46%); 04/52 kiến nghị đang xem xét, giải quyết (chiếm tỷ lệ 7,69%); 02/52 kiến nghị chưa giải quyết dứt điểm (chiếm tỷ lệ 3,84%). 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc giải quyết kiến nghị của cử tri vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Báo cáo của UBND tỉnh gửi về Thường trực HĐND tỉnh chậm so với thời gian quy định tại Kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, dẫn đến khó khăn trong việc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương để làm cơ sở cho các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri theo quy định; việc theo dõi, chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại các kỳ họp trước của UBND tỉnh còn chậm; Thủ trưởng một số sở, ngành chưa thực sự quan tâm, chủ động trong việc chỉ đạo tiếp thu và giải quyết kiến nghị của cử tri; công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc đối với việc giải quyết các kiến nghị cử tri chưa thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác phối hợp, kết hợp trong xử lý, giải quyết các kiến nghị của cử tri chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Kết luận tại phiên họp giám sát, đồng chí Trương Văn Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, giải quyết dứt điểm đối với các kiến nghị đang giải quyết và chưa giải quyết dứt điểm; các kiến nghị đã giải quyết xong, để đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, chỉ đạo như: Kiến nghị liên quan đến nhà máy chế biến mủ cao su của Công ty Cổ phần Chánh Tây Gia Lai tại huyện Chư Prông xả thải gây ô nhiễm môi trường, quản lý chặt chẽ khu vực hủy đạn tại Thao trường huấn luyện của tỉnh không để người dân vào thao trường thu gom phế liệu, nhất là sau khi thực hiện hủy nổ đạn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra….Đồng thời, giao các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đang và chưa giải quyết dứt điểm. Riêng đối với 04 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực Gia Lai, đồng chí đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai tiếp tục theo dõi kết quả trả lời của Bộ Công thương và EVNCPC để sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo quy định./.
Trà Giang