> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Gặp mặt tuyên truyền Giải Diên Hồng

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Gặp mặt tuyên truyền Giải Diên Hồng

11/05/2023
Sáng ngày 11/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Gặp mặt tuyên truyền Giải Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. 

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí địa phương.
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông tin thể lệ Giải Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đó, Giải Diên Hồng giải thưởng hằng năm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quốc hội, HĐND. Cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải khuyến khích; giải thưởng lần thứ nhất dự kiến được trao vào đầu tháng 6/2023. 

Các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương được tiếp nhận thông tin, tài liệu khi có đề nghị về tổ chức và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, làm cơ sở để tham khảo, nghiên cứu xây dựng tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương của các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Gia Lai.
 
dc-dat.jpg
Ông Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, lực lượng phóng viên, người làm báo, tạp chí, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng xây dựng tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng theo đúng Thể lệ Giải. Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh luôn tạo điều kiện để các cơ quan thông tấn báo chí tiếp cận các thông tin qua tham dự diễn đàn, sự kiện hoạt động của Quốc hội và HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH chủ động, phối hợp tạo điều kiện cung cấp thông tin, tài liệu để các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng tác phẩm dự thi./. 
Hoàng Sơn

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Gặp mặt tuyên truyền Giải Diên Hồng

11/05/2023
Sáng ngày 11/5/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Gặp mặt tuyên truyền Giải Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. 

Tham dự buổi gặp mặt có ông Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Siu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí địa phương.
 
quang-canh.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, ông Vũ Tiến Anh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã thông tin thể lệ Giải Diên Hồng - Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đó, Giải Diên Hồng giải thưởng hằng năm do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam tổ chức để trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Quốc hội, HĐND. Cơ cấu giải thưởng: Ban tổ chức sẽ trao 1 giải đặc biệt, 6 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 30 giải khuyến khích; giải thưởng lần thứ nhất dự kiến được trao vào đầu tháng 6/2023. 

Các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tạo điều kiện cho các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương được tiếp nhận thông tin, tài liệu khi có đề nghị về tổ chức và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, làm cơ sở để tham khảo, nghiên cứu xây dựng tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng. Việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn, báo chí tại địa phương của các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo đúng quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Luật Bảo vệ Bí mật Nhà nước năm 2018, Nghị quyết số 51/2022/NQ-HĐND, ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh Gia Lai.
 
dc-dat.jpg
Ông Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Trương Văn Đạt, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí, lực lượng phóng viên, người làm báo, tạp chí, cộng tác viên các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng xây dựng tác phẩm tham dự Giải Diên Hồng theo đúng Thể lệ Giải. Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh luôn tạo điều kiện để các cơ quan thông tấn báo chí tiếp cận các thông tin qua tham dự diễn đàn, sự kiện hoạt động của Quốc hội và HĐND tỉnh. Các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH chủ động, phối hợp tạo điều kiện cung cấp thông tin, tài liệu để các cơ quan thông tấn báo chí xây dựng tác phẩm dự thi./. 
Hoàng Sơn