> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học

01/07/2013
Sáng 28-6-2013, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai”, do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh làm Chủ nhiệm đề tài. Trong quá trình thực hiện, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 4 Hội thảo chuyên đề; tiến hành khảo sát và nghiên cứu các báo cáo của 21 xã, 07 huyện và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tiến hành điều tra xã hội học về cơ cấu, tổ chức đại biểu HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND các cấp và thực trạng hoạt động giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại 25 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 
Từ năm 2012, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã ứng dụng bảng tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; 7 báo cáo chuyên đề; các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát và quy trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND vào thực tiễn để cải tiến hoạt động giám sát. Qua thực tế cho thấy, việc ứng dụng đề tài bước đầu đã mang lại hiệu quả về kinh tế và xã hội như: tổ chức các đoàn giám sát theo hướng tinh gọn, giảm các chi phí hoạt động không cần thiết; các cuộc giám sát được tiến hành một cách chặt chẽ, đạt chất lượng cao hơn góp phần tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật và các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra; đồng thời, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử và chính quyền các cấp.
 
DSC02307.JPG

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ được nhiệm vụ, mục đích, yêu cầu. Trên cơ sở làm rõ thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề tài đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai. Hội đồng nghiệm thu đề nghị Chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn chỉnh một số nội dung trước khi tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh.​ Hội đồng đã bỏ phiếu kín đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài và nhất trí nghiệm thu. 
 
Tin: Thu Trang, Ảnh: Đăng Khoa

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học

01/07/2013
Sáng 28-6-2013, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học: “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai”, do ông Huỳnh Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh làm Chủ nhiệm đề tài. Trong quá trình thực hiện, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức 4 Hội thảo chuyên đề; tiến hành khảo sát và nghiên cứu các báo cáo của 21 xã, 07 huyện và các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Kon Tum, thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tiến hành điều tra xã hội học về cơ cấu, tổ chức đại biểu HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND các cấp và thực trạng hoạt động giám sát của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại 25 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 
Từ năm 2012, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã ứng dụng bảng tổng hợp số liệu điều tra, khảo sát; 7 báo cáo chuyên đề; các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát và quy trình giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND vào thực tiễn để cải tiến hoạt động giám sát. Qua thực tế cho thấy, việc ứng dụng đề tài bước đầu đã mang lại hiệu quả về kinh tế và xã hội như: tổ chức các đoàn giám sát theo hướng tinh gọn, giảm các chi phí hoạt động không cần thiết; các cuộc giám sát được tiến hành một cách chặt chẽ, đạt chất lượng cao hơn góp phần tổ chức thực hiện tốt chính sách, pháp luật và các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra; đồng thời, đáp ứng những nguyện vọng chính đáng của người dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với cơ quan dân cử và chính quyền các cấp.
 
DSC02307.JPG

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá đề tài khoa học nghiên cứu công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ được nhiệm vụ, mục đích, yêu cầu. Trên cơ sở làm rõ thực trạng, chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đề tài đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND các cấp tỉnh Gia Lai. Hội đồng nghiệm thu đề nghị Chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn chỉnh một số nội dung trước khi tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh.​ Hội đồng đã bỏ phiếu kín đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài và nhất trí nghiệm thu. 
 
Tin: Thu Trang, Ảnh: Đăng Khoa