> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2022

26/10/2022
Chiều 25/10/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
 
z3829467511065_e5b431d3185ed1121a373dfa27a7958f.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 05 nội dung đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh, gồm: Quy định mức hỗ trợ đối với hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2303/TTr-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh); Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2316/TTr-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh); Quy định nội dung và mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình 2329/TTr-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh); Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2330/TTr-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh); Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2331/TTr-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh).

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp; theo đó,  Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh đối với 04 nội dung, riêng nội dung đề nghị Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2316/TTr-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh) Thường trực HĐND tỉnh chưa thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết vì hồ sơ chưa đảm đảm theo quy định.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định./.
 
TH: Q. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 10 năm 2022

26/10/2022
Chiều 25/10/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
 
z3829467511065_e5b431d3185ed1121a373dfa27a7958f.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với 05 nội dung đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh, gồm: Quy định mức hỗ trợ đối với hoạt động nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2303/TTr-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh); Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2316/TTr-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh); Quy định nội dung và mức chi kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình 2329/TTr-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh); Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2330/TTr-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh); Quy định một số nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2331/TTr-UBND ngày 12/10/2022 của UBND tỉnh).

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp; theo đó,  Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh đối với 04 nội dung, riêng nội dung đề nghị Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng - Dân số trên địa bàn tỉnh Gia Lai (Tờ trình số 2316/TTr-UBND ngày 11/10/2022 của UBND tỉnh) Thường trực HĐND tỉnh chưa thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết vì hồ sơ chưa đảm đảm theo quy định.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định./.
 
TH: Q. Vinh