> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2022

09/11/2022
Chiều ngày 08/11/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 
123.jpg
Quang cảnh phiên họp
 
Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với Tờ trình số 2513/TTr-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi và mức chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Tờ trình số 2514/TTr-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp; theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh đối với 02 tờ trình nêu trên.

Đối với Tờ trình số 2548/TTr-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng và ban hành 08 nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình số 2551/TTr-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh về việc đăng ký các nội dung dự kiến trình tại các Kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất theo nội dung trình của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định; Đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2022./.
TH: Q. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11 năm 2022

09/11/2022
Chiều ngày 08/11/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có đồng chí Trương Hải Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh.
 
123.jpg
Quang cảnh phiên họp
 
Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với Tờ trình số 2513/TTr-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định một số nội dung chi và mức chi đặc thù triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Tờ trình số 2514/TTr-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp; theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh đối với 02 tờ trình nêu trên.

Đối với Tờ trình số 2548/TTr-UBND ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng và ban hành 08 nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình số 2551/TTr-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh về việc đăng ký các nội dung dự kiến trình tại các Kỳ họp thường lệ năm 2023, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất theo nội dung trình của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh theo quy định; Đánh giá tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 10 và chương trình công tác tháng 11 năm 2022./.
TH: Q. Vinh