> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2022

04/04/2022
Chiều 04/4/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2022 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
 
image001.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung: Tờ trình đề nghị bổ sung một số nội dung trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; Tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thị xã Ayun Pa và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Niên - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trên cơ sở ý kiến các đại biểu dự họp và làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức thành công Kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình  hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 và đề ra chương trình công tác tháng 4 năm 2022./.
TH: Q. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2022

04/04/2022
Chiều 04/4/2022, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2022 để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh.
 
image001.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung: Tờ trình đề nghị bổ sung một số nội dung trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; Báo cáo kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các nội dung do UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; Tờ trình của UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn thị xã Ayun Pa và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Hồ Văn Niên - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trên cơ sở ý kiến các đại biểu dự họp và làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tổ chức thành công Kỳ họp thứ năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình  hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh tháng 3 và đề ra chương trình công tác tháng 4 năm 2022./.
TH: Q. Vinh