> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2022

01/06/2022
Chiều 31/5/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có ông Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoach-Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
image001.jpg
Ông Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnhbáo cáo giải trình một số nội dung

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến Tờ trình của UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 (đợt 3). 

Các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định về phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023. Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
image003.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp: Đối với Tờ trình của UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 (đợt 3) Thường trực HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh; Đối với các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho chủ trương để UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết./.
TH: Q. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 năm 2022

01/06/2022
Chiều 31/5/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có ông Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành: Tư pháp, Tài chính, Kế hoach-Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
image001.jpg
Ông Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnhbáo cáo giải trình một số nội dung

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến Tờ trình của UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 (đợt 3). 

Các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm: Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định về phí và lệ phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định mức chi hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho học viên tham gia khóa đào tạo để nâng cao năng lực và mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh Gia Lai năm học 2022-2023. Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
 
image003.jpg
Toàn cảnh phiên họp

Đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp: Đối với Tờ trình của UBND tỉnh về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 (đợt 3) Thường trực HĐND tỉnh thống nhất một số nội dung theo đề nghị của UBND tỉnh; Đối với các tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho chủ trương để UBND tỉnh xây dựng dự thảo nghị quyết./.
TH: Q. Vinh