> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2022

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2022

21/09/2022
Sáng 20/9/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tư pháp.
 
z3738100162501_b55da1766ea7fa9ade0f33ec98874bbe.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với Tờ trình số 2127/TTr-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc xin rút các nội dung đã đăng ký trình tại Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, UBND tỉnh xin rút 02 nội dung: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Sau khi thảo luận, trao đổi, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho UBND tỉnh rút 02 nội dung nêu trên.

Đối với Tờ trình 2052/TTr-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho chủ trương để UBND tỉnh xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào quy định của pháp luật bổ sung những nội dung còn thiếu, chú ý việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, lấy ý kiến cử tri và Nhân dân là đối tượng chịu sự tác động và phản biện của UBMTTQVN tỉnh để xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2022. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định./.
TH: Q. Vinh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9 năm 2022

21/09/2022
Sáng 20/9/2022, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Tư pháp.
 
z3738100162501_b55da1766ea7fa9ade0f33ec98874bbe.jpg
Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến đối với Tờ trình số 2127/TTr-UBND ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc xin rút các nội dung đã đăng ký trình tại Kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, UBND tỉnh xin rút 02 nội dung: Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường nội thị thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường liên xã huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai. Sau khi thảo luận, trao đổi, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho UBND tỉnh rút 02 nội dung nêu trên.

Đối với Tờ trình 2052/TTr-UBND ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất cho chủ trương để UBND tỉnh xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào quy định của pháp luật bổ sung những nội dung còn thiếu, chú ý việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, lấy ý kiến cử tri và Nhân dân là đối tượng chịu sự tác động và phản biện của UBMTTQVN tỉnh để xây dựng dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh vào kỳ họp cuối năm 2022. 

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn xem xét một số nội dung khác thuộc thẩm quyền theo quy định./.
TH: Q. Vinh