> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

06/06/2013
Thực hiện kế hoạch giám sát số 284/KH-HĐND ngày 24/4/2013 của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Rah Lan Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Từ ngày 28/5 đến ngày 05/6/2013, Đoàn giám sát làm việc với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, UBND thành phố Pleiku, UBND huyện Chư Sê, UBND huyện Đức Cơ về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, từ năm 2010 - 4/2013, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, số vụ và số đối tượng phạm tội ma túy phát hiện, bắt giữ năm sau cao hơn năm trước; đã phát hiện 874 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 43 đối tượng nghi vấn mua bán, tàng trữ; 94 đối tượng nghi vấn vừa mua bán, vừa nghiện và 737 người nghiện, so với cuối năm 2010 tăng 125,8% đối tượng liên quan (874/387). Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố 193 vụ, 330 bị can. Có 95,4% người nghiện hiện cư trú tại địa phương, 4,6% vãng lai từ nơi khác đến; 17/17 huyện, thị xã, thành phố có đối tượng liên quan đến mua tuý; nguyên nhân tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp là do tăng số người nghiện mới tại chỗ và từ nơi khác đến. Đáng chú ý là việc sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy đá) đã và đang xâm nhập mạnh vào tỉnh ta. Đã phát hiện 05 vụ trồng, ươm cây cần sa, đã hủy diện tích 0,6ha, trên 03 tấn cây cần sa tươi và 12.000 cây giống đang ươm. Công tác cai nghiện hiệu quả thấp, tỷ lệ tái nghiện cao (trên 95%), nhiều địa phương chưa chú trọng tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, buông lỏng quản lý sau cai nghiện.
 
6.JPG

Đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQVN tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và sở LĐ, TB và XH, sở Y tế, Đoàn Thanh niên tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phát biểu ý kiến, kiến nghị về công tác quản lý, chăm sóc, chữa bệnh cho đối tượng, cũng như nêu ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong việc quản lý các đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn qua đó góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.
Ông Đinh Duy Vượt, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến, kiến nghị và đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ sở; quản lý, hỗ trợ, tạo việc làm cho người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống ma tuý trên địa bàn, tổ chức nắm chắc tình hình, diễn biến tội phạm ma túy để có phương án tấn công trấn áp tội phạm ma túy có hiệu quả. Kịp thời phát hiện xóa bỏ tái trồng cây cần sa và các điểm liên quan đến ma túy.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X sẽ được tổ chức vào tháng 7/2013, cũng như kiến nghị những vấn đề có liên quan đến các bộ, ngành trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh./.
Tin, ảnh: Q.Vinh

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

06/06/2013
Thực hiện kế hoạch giám sát số 284/KH-HĐND ngày 24/4/2013 của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Rah Lan Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Từ ngày 28/5 đến ngày 05/6/2013, Đoàn giám sát làm việc với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội, UBND thành phố Pleiku, UBND huyện Chư Sê, UBND huyện Đức Cơ về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, từ năm 2010 - 4/2013, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, số vụ và số đối tượng phạm tội ma túy phát hiện, bắt giữ năm sau cao hơn năm trước; đã phát hiện 874 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 43 đối tượng nghi vấn mua bán, tàng trữ; 94 đối tượng nghi vấn vừa mua bán, vừa nghiện và 737 người nghiện, so với cuối năm 2010 tăng 125,8% đối tượng liên quan (874/387). Cơ quan cảnh sát điều tra các cấp đã khởi tố 193 vụ, 330 bị can. Có 95,4% người nghiện hiện cư trú tại địa phương, 4,6% vãng lai từ nơi khác đến; 17/17 huyện, thị xã, thành phố có đối tượng liên quan đến mua tuý; nguyên nhân tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp là do tăng số người nghiện mới tại chỗ và từ nơi khác đến. Đáng chú ý là việc sử dụng ma túy tổng hợp (ma túy đá) đã và đang xâm nhập mạnh vào tỉnh ta. Đã phát hiện 05 vụ trồng, ươm cây cần sa, đã hủy diện tích 0,6ha, trên 03 tấn cây cần sa tươi và 12.000 cây giống đang ươm. Công tác cai nghiện hiệu quả thấp, tỷ lệ tái nghiện cao (trên 95%), nhiều địa phương chưa chú trọng tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, buông lỏng quản lý sau cai nghiện.
 
6.JPG

Đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh uỷ, UBMTTQVN tỉnh, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và sở LĐ, TB và XH, sở Y tế, Đoàn Thanh niên tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã phát biểu ý kiến, kiến nghị về công tác quản lý, chăm sóc, chữa bệnh cho đối tượng, cũng như nêu ra những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trong việc quản lý các đối tượng nghiện ma tuý trên địa bàn qua đó góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.
Ông Đinh Duy Vượt, Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận những ý kiến, kiến nghị và đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở cơ sở; quản lý, hỗ trợ, tạo việc làm cho người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động phòng, chống ma tuý trên địa bàn, tổ chức nắm chắc tình hình, diễn biến tội phạm ma túy để có phương án tấn công trấn áp tội phạm ma túy có hiệu quả. Kịp thời phát hiện xóa bỏ tái trồng cây cần sa và các điểm liên quan đến ma túy.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh tại kỳ họp lần thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X sẽ được tổ chức vào tháng 7/2013, cũng như kiến nghị những vấn đề có liên quan đến các bộ, ngành trung ương và Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh./.
Tin, ảnh: Q.Vinh