> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, k

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa X

14/05/2013
Sáng ngày 13/5/2013, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa X, với sự tham gia của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Đồng chí Phạm Đình Thu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự kiến kỳ họp thứ Năm sẽ diễn ra trong 3,5 ngày: Từ ngày 15 đến ngày 18/7/2013 tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngoài một số nội dung của kỳ họp thường kỳ như UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013, báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm, … Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận để thông qua 14 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND và Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND như: Tờ trình về quy định giá đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku; tờ trình quy định giá đất điều chỉnh khi thay đổi quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố; tờ trình quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các Đài Phát thanh - Truyền hình các cấp… Đặc biệt, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và bầu cử bổ sung thành viên Ban và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 
2.JPG

Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để kịp thời phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và gửi đến các đại biểu xem xét, nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp.
 
Tin: Thu Trang, ảnh: Đăng Khoa

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, khóa X

14/05/2013
Sáng ngày 13/5/2013, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Liên tịch chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khóa X, với sự tham gia của UBND tỉnh và các cơ quan liên quan. Đồng chí Phạm Đình Thu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Dự kiến kỳ họp thứ Năm sẽ diễn ra trong 3,5 ngày: Từ ngày 15 đến ngày 18/7/2013 tại Hội trường 2-9, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ngoài một số nội dung của kỳ họp thường kỳ như UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013, báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm, … Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ thảo luận để thông qua 14 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND và Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND như: Tờ trình về quy định giá đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku; tờ trình quy định giá đất điều chỉnh khi thay đổi quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố; tờ trình quy định mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình ở các Đài Phát thanh - Truyền hình các cấp… Đặc biệt, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu và bầu cử bổ sung thành viên Ban và Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
 
2.JPG

Thường trực HĐND đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để kịp thời phân công các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và gửi đến các đại biểu xem xét, nghiên cứu trước khi tham dự kỳ họp.
 
Tin: Thu Trang, ảnh: Đăng Khoa