> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc p

Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong sáu tháng đầu năm 2013

15/07/2013
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2013 của tỉnh Gia lai trong điều kiện kinh tế còn gặp khó khăn, thời tiết nắng hạn kéo dài, giá một số mặt hàng chủ lực như cà phê, cao su, tiêu xuống thấp, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh và sự điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự quyết tâm của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,nhìn chung kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2013 vẫn phát triển đúng hướng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tương đối ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%; trong đó nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,78%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,01%, dịch vụ tăng 15,08% (6 tháng đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,63%, trong đó nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 6,04%, công nghiệp - xây dựng tăng 15,9%, dịch vụ tăng 13,25%); thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 1.810 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ; lạm phát tiếp tục được kiềm chế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng; đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm; các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là, tốc độ tăng tưởng kinh tế chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra (mức tăng 12,5%); sản xuất vụ Đông Xuân chưa đạt kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng; vẫn xảy ra khô hạn ở một số địa phương; để xảy ra vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2, cháy rừng lan ra diện rộng, vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng vẫn diễn biến phức tạp, có hiện tượng cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc phá rừng - xử lý chưa nghiêm. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm, thu ngân sách khó khăn; nhiều doanh nghiệp còn khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất phù hợp; kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực thấp so với cùng kỳ; công tác đo đạc đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác đấu thầu, cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập vẫn chậm. Trách nhiệm của một số người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không cao; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế vẫn còn tăng số vụ và số người chết; tệ nạn xã hội tăng về số vụ, tính chất phức tạp, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp.
 
hop-hd.JPG

Những vấn đề trên sẽ được các đại biểu thảo luận, phân tích cụ thể, sâu sắc trong buổi chiều ngày 16 và sáng 17 tháng 7 năm 2013. Qua thảo luận sẽ làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong quản lý để xảy ra sai phạm, tìm ra nguyên nhân; đồng thời triển khai 17 giải pháp cụ thể mà UBND tỉnh đã đề ra trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, nội chính trong sáu tháng cuối năm 2013 nhằm tăng cường lãnh đạo, điều hành phấn đấu hoàn thanh nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2013 theo Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./.
                                                                   Tin, ảnh: Q. Vinh

Tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong sáu tháng đầu năm 2013

15/07/2013
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2013 của tỉnh Gia lai trong điều kiện kinh tế còn gặp khó khăn, thời tiết nắng hạn kéo dài, giá một số mặt hàng chủ lực như cà phê, cao su, tiêu xuống thấp, song dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh và sự điều hành của UBND tỉnh, cùng với sự quyết tâm của cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh,nhìn chung kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2013 vẫn phát triển đúng hướng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và tương đối ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,3%; trong đó nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,78%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,01%, dịch vụ tăng 15,08% (6 tháng đầu năm 2012, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 12,63%, trong đó nông lâm nghiệp thuỷ sản tăng 6,04%, công nghiệp - xây dựng tăng 15,9%, dịch vụ tăng 13,25%); thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 1.810 tỷ đồng, bằng 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 2% so với cùng kỳ; lạm phát tiếp tục được kiềm chế; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng; đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được cải thiện. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, giải quyết việc làm được quan tâm; các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết; tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại đó là, tốc độ tăng tưởng kinh tế chưa đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra (mức tăng 12,5%); sản xuất vụ Đông Xuân chưa đạt kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng; vẫn xảy ra khô hạn ở một số địa phương; để xảy ra vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2, cháy rừng lan ra diện rộng, vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng vẫn diễn biến phức tạp, có hiện tượng cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc phá rừng - xử lý chưa nghiêm. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản vẫn chậm, thu ngân sách khó khăn; nhiều doanh nghiệp còn khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất phù hợp; kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực thấp so với cùng kỳ; công tác đo đạc đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, chưa đạt yêu cầu; công tác đấu thầu, cung ứng thuốc cho các cơ sở y tế công lập vẫn chậm. Trách nhiệm của một số người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị không cao; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế vẫn còn tăng số vụ và số người chết; tệ nạn xã hội tăng về số vụ, tính chất phức tạp, nhất là tội phạm ma túy có chiều hướng gia tăng, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội còn phức tạp.
 
hop-hd.JPG

Những vấn đề trên sẽ được các đại biểu thảo luận, phân tích cụ thể, sâu sắc trong buổi chiều ngày 16 và sáng 17 tháng 7 năm 2013. Qua thảo luận sẽ làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị trong quản lý để xảy ra sai phạm, tìm ra nguyên nhân; đồng thời triển khai 17 giải pháp cụ thể mà UBND tỉnh đã đề ra trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, nội chính trong sáu tháng cuối năm 2013 nhằm tăng cường lãnh đạo, điều hành phấn đấu hoàn thanh nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2013 theo Nghị quyết số 67/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh./.
                                                                   Tin, ảnh: Q. Vinh