> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Tỉnh ủy Gia Lai: Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) và 02 nă

Tỉnh ủy Gia Lai: Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) và 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

20/05/2013
Sáng 20/5, tại Hội trường 2-9, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) và 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Từ Đại hội IX của Đảng (năm 2001) đến nay, việc triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và phát động, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả tích cực
Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể trong tỉnh đã thường xuyên chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung, đối tượng tiếp thu. Đồng thời, đã đề ra nhiều cách làm hay, thiết thực, nhiều giải pháp phù hợp với yêu cầu và thực tiễn ở cơ sở. Chủ động chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 
soketCT03_4.jpg

Việc làm theo gương Bác đã có sức lan tỏa sâu rộng; đã xây dựng được những mô hình điển hình và phát hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân “người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” trong cán bộ, đảng viên, trong các tầng lớp nhân dân, thành phần xã hội. Qua đó, củng cố, xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị nói riêng và trong toàn Đảng bộ tỉnh nói chung.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Phạm Đình Thu đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX), Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các cơ quan, sở, ban, ngành và các huyện, thị trong tỉnh để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực.
 
Đồng chí tin tưởng rằng các cán bộ, nhân dân và các dân tộc tỉnh nhà sẽ tiếp tục mang hết trách nhiệm và tâm huyết của mình, để cùng góp phần đẩy mạnh, phấn đấu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào đời sống xã hội với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả và ngày càng có nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt làm theo gương Bác.
 
Cũng tại Hội nghị, 08 tập thể và 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen và 30 tập thể được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo gương Bác.
 
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức Lễ báo công “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Trước Tượng đài Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu Bác Hồ cho 50 tập thể và cá nhân.
 
Đăng Vũ
 

Tỉnh ủy Gia Lai: Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) và 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI).

20/05/2013
Sáng 20/5, tại Hội trường 2-9, Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) và 02 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Đình Thu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Qua thảo luận, Hội nghị đã thống nhất đánh giá: Từ Đại hội IX của Đảng (năm 2001) đến nay, việc triển khai thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và phát động, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc và đã đạt được những kết quả tích cực
Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể trong tỉnh đã thường xuyên chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp với nội dung, đối tượng tiếp thu. Đồng thời, đã đề ra nhiều cách làm hay, thiết thực, nhiều giải pháp phù hợp với yêu cầu và thực tiễn ở cơ sở. Chủ động chuyển trọng tâm từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI) quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 
soketCT03_4.jpg

Việc làm theo gương Bác đã có sức lan tỏa sâu rộng; đã xây dựng được những mô hình điển hình và phát hiện ngày càng nhiều gương tập thể, cá nhân “người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” trong cán bộ, đảng viên, trong các tầng lớp nhân dân, thành phần xã hội. Qua đó, củng cố, xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng và trong xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị nói riêng và trong toàn Đảng bộ tỉnh nói chung.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Phạm Đình Thu đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được trong thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX), Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung chỉ đạo đưa việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của hội viên, đoàn viên các đoàn thể chính trị - xã hội. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những cách làm sáng tạo, những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các cơ quan, sở, ban, ngành và các huyện, thị trong tỉnh để kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực.
 
Đồng chí tin tưởng rằng các cán bộ, nhân dân và các dân tộc tỉnh nhà sẽ tiếp tục mang hết trách nhiệm và tâm huyết của mình, để cùng góp phần đẩy mạnh, phấn đấu đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào đời sống xã hội với nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả và ngày càng có nhiều hơn nữa những tập thể, cá nhân người tốt, việc tốt làm theo gương Bác.
 
Cũng tại Hội nghị, 08 tập thể và 10 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen và 30 tập thể được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo gương Bác.
 
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tổ chức Lễ báo công “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Trước Tượng đài Bác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu Bác Hồ cho 50 tập thể và cá nhân.
 
Đăng Vũ