> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/09/2021
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 02/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  Ngày 13/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Tại điểm cầu Hội trường 30/3 của huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phú Thiện gồm có: Ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Về phía đại biểu HĐND huyện có ông Vũ Hồng Duy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trịnh Văn Sang- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; bà Trịnh Thị Hồng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí UVBTV Huyện ủy và các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện. Tại điểm cầu 10 xã, thị trấn có các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND các xã thị trấn và cử tri tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phú Thiện.
 
2.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Hội trường 30/3 huyện Phú Thiện

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu và cử tri tại điểm cầu các xã, thị trấn đã nghe ông Phạm Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa XII được tổ chức 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10/8/2021 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo đó tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua 13 nghị quyết; trong thời gian diễn ra Kỳ họp, đã có 89 ý kiến thảo luận tại các tổ và 15 ý kiến thảo luận tại Hội trường, các đại biểu đã tập trung  thảo luận một số vấn đề trọng tâm: Về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã  gửi đến kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2020-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Nghị quyết  số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 tỉnh Gia Lai...

Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, tại buổi tiếp xúc đã có hơn 30 lượt ý kiến, kiến nghị cử tri tại các điểm cầu tập trung vào các nội dung: Đề nghị các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo nâng cấp Quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Phú Thiện; làm mương thoát nước tại các đoạn đường Quốc lộ đã được sửa chữa, nâng cấp trên địa bàn xã Ayun Hạ và xã Chôh Pơnan để tránh gây ngập úng làm thiệt hại đến tài sản, hoa màu của người dân; kiến nghị về xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, đường tỉnh lộ 662B; việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến kênh mương để đảm bảo cho Nhân dân sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp; vệ sinh môi trường và giá cả vật tư nông nghiệp; về hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng....

Đại diện lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện đã trả lời, giải trình làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và ghi nhận các ý kiến kiến nghị cử tri xem xét, giải quyết trong gian đến.
 
z2761127523125_b8ccbd0cf91b16f18c384d7b8ec2fe1f.jpg
Ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Trương Văn Đạt - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giải thích, làm rõ thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; đồng thời, đề nghị Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và các bộ ngành Trung ương gửi về Thường trực HĐND tỉnh xem xét đề nghị các cơ chức quan giải quyết, trả lời cho cử tri theo quy định./. 
                                                         THANH NGỌC

Tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Hai khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

14/09/2021
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 02/7/2021 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai về việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.  Ngày 13/9/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Thiện tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh sau Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Tại điểm cầu Hội trường 30/3 của huyện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phú Thiện gồm có: Ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phạm Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. Về phía đại biểu HĐND huyện có ông Vũ Hồng Duy - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Trịnh Văn Sang- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; bà Trịnh Thị Hồng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí UVBTV Huyện ủy và các phòng, ban chuyên môn của UBND huyện. Tại điểm cầu 10 xã, thị trấn có các đồng chí Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND,UBND các xã thị trấn và cử tri tại các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện Phú Thiện.
 
2.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại điểm cầu Hội trường 30/3 huyện Phú Thiện

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu và cử tri tại điểm cầu các xã, thị trấn đã nghe ông Phạm Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thông báo kết quả kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Khóa XII được tổ chức 02 ngày, từ ngày 09 đến ngày 10/8/2021 tại Hội trường 2/9 thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Theo đó tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và quyết định thông qua 13 nghị quyết; trong thời gian diễn ra Kỳ họp, đã có 89 ý kiến thảo luận tại các tổ và 15 ý kiến thảo luận tại Hội trường, các đại biểu đã tập trung  thảo luận một số vấn đề trọng tâm: Về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; kết quả giám sát giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã  gửi đến kỳ họp thứ Mười sáu và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XI chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2020-2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh Nghị quyết  số 100/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh về việc thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 tỉnh Gia Lai...

Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XII, tại buổi tiếp xúc đã có hơn 30 lượt ý kiến, kiến nghị cử tri tại các điểm cầu tập trung vào các nội dung: Đề nghị các cơ quan có liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công cải tạo nâng cấp Quốc lộ 25 đoạn qua thị trấn Phú Thiện; làm mương thoát nước tại các đoạn đường Quốc lộ đã được sửa chữa, nâng cấp trên địa bàn xã Ayun Hạ và xã Chôh Pơnan để tránh gây ngập úng làm thiệt hại đến tài sản, hoa màu của người dân; kiến nghị về xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, đường tỉnh lộ 662B; việc nâng cấp, sửa chữa các tuyến kênh mương để đảm bảo cho Nhân dân sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp; vệ sinh môi trường và giá cả vật tư nông nghiệp; về hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng....

Đại diện lãnh đạo UBND huyện và các phòng chuyên môn của huyện đã trả lời, giải trình làm rõ các nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện và ghi nhận các ý kiến kiến nghị cử tri xem xét, giải quyết trong gian đến.
 
z2761127523125_b8ccbd0cf91b16f18c384d7b8ec2fe1f.jpg
Ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, PCT Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, ông Trương Văn Đạt - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giải thích, làm rõ thêm một số nội dung thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh; đồng thời, đề nghị Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh và các bộ ngành Trung ương gửi về Thường trực HĐND tỉnh xem xét đề nghị các cơ chức quan giải quyết, trả lời cho cử tri theo quy định./. 
                                                         THANH NGỌC