> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

21/05/2013
Chiều ngày 16/5/2013, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng đã tổ chức buổi tọa đàm và sinh hoạt chuyên đề tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh nhằm Kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2013).
Tại buổi tọa đàm toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã được nghe đồng chí Dương Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ 1, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh. Ngoài ra, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã chia thành 2 đội chơi trả lời nhanh các câu hỏi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh dưới hình thức trắ nghiệm.
 
DSC00757.JPG

Buổi tọa đàm, học tập chuyên đề nhằm tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng và nền nếp sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể; đồng thời,  giúp cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng.
 
Thu Trang

Tổ chức tọa đàm kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2013)

21/05/2013
Chiều ngày 16/5/2013, tại Hội trường Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Chấp hành Chi đoàn Văn phòng đã tổ chức buổi tọa đàm và sinh hoạt chuyên đề tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh nhằm Kỷ niệm 123 năm ngày sinh của Người (19/5/1890 - 19/5/2013).
Tại buổi tọa đàm toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã được nghe đồng chí Dương Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ 1, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh trình bày tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Hồ Chí Minh. Ngoài ra, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã chia thành 2 đội chơi trả lời nhanh các câu hỏi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh dưới hình thức trắ nghiệm.
 
DSC00757.JPG

Buổi tọa đàm, học tập chuyên đề nhằm tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ quan trọng và nền nếp sinh hoạt thường xuyên của các đoàn thể; đồng thời,  giúp cho toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Văn phòng.
 
Thu Trang