> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sol

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sol

04/06/2022
Sáng ngày 03/6/2022, tại Trụ sở UBND xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện, gồm: Ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện; ông Phạm Văn Lượng - Trưởng Phòng TC-KH huyện Phú Thiện, cùng các đại biểu HĐND huyện, HĐND xã đã tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. 
 
IMG_1641.JPG
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ông Phạm Văn Lượng - Trưởng Phòng TC-KH huyện đại biểu HĐND tỉnh, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thông báo cho cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Tư, thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khoá XII và thông báo kết quả UBND tỉnh giải quyết kiến nghị cử tri huyện Phú Thiện gửi đến Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 14 lượt cử tri xã Ia Sol và thị trấn Phú Thiện phản ánh ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã, như: Vấn đề xây dựng nông thôn mới, việc chuyển đổi đất trồng lúa, hệ thống thoát nước ở khu dân cư, việc đầu tư và hiệu quả hoạt động của loa truyền thanh, việc cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn, đề nghị đầu tư hệ thống đường điện xương cá tại một số đường nhánh, việc di dời dân cư tự phát tại thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, giá vật tư, phân bón tăng cao giải pháp của ngành chức năng, hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 25, việc xe công nông, máy cày lưu thông trên quốc lộ 25, đề nghị cấp phép ở các mỏ đất sét để làm gạch trên địa bàn huyện và những vấn đề khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đại diện UBND huyện Phú Thiện và các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo chính quyền xã Ia Sol, huyện Phú Thiện đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm nhiệm của địa phương. Đối với những kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp tỉnh và trung ương, ông Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị gửi Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền./.  
Quang Vinh

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sol

04/06/2022
Sáng ngày 03/6/2022, tại Trụ sở UBND xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện, gồm: Ông Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phong - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện; ông Phạm Văn Lượng - Trưởng Phòng TC-KH huyện Phú Thiện, cùng các đại biểu HĐND huyện, HĐND xã đã tiếp xúc cử tri tại xã Ia Sol, huyện Phú Thiện. 
 
IMG_1641.JPG
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Tại buổi tiếp xúc, ông Phạm Văn Lượng - Trưởng Phòng TC-KH huyện đại biểu HĐND tỉnh, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thông báo cho cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Tư, thứ Năm (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Sáu, HĐND tỉnh khoá XII và thông báo kết quả UBND tỉnh giải quyết kiến nghị cử tri huyện Phú Thiện gửi đến Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khóa XII.

Tại buổi tiếp xúc, đã có 14 lượt cử tri xã Ia Sol và thị trấn Phú Thiện phản ánh ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã, như: Vấn đề xây dựng nông thôn mới, việc chuyển đổi đất trồng lúa, hệ thống thoát nước ở khu dân cư, việc đầu tư và hiệu quả hoạt động của loa truyền thanh, việc cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn, đề nghị đầu tư hệ thống đường điện xương cá tại một số đường nhánh, việc di dời dân cư tự phát tại thôn Thắng Lợi 3, xã Ia Sol, giá vật tư, phân bón tăng cao giải pháp của ngành chức năng, hệ thống điện chiếu sáng Quốc lộ 25, việc xe công nông, máy cày lưu thông trên quốc lộ 25, đề nghị cấp phép ở các mỏ đất sét để làm gạch trên địa bàn huyện và những vấn đề khác có liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đại diện UBND huyện Phú Thiện và các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo chính quyền xã Ia Sol, huyện Phú Thiện đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm nhiệm của địa phương. Đối với những kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp tỉnh và trung ương, ông Trương Văn Đạt - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị gửi Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền./.  
Quang Vinh