> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri tại xã Ayun Hạ và Ia Ake

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri tại xã Ayun Hạ và Ia Ake

16/11/2021
Ngày 15/11/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện gồm các ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phòng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện; ông Phạm Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Thiện đã tiếp xúc cử tri tại xã Ayun Hạ và Ia Ake huyện Phú Thiện; tham dự các buổi tiếp xúc có hơn 100 cử tri đến dự. 
 
 
IMG_9736-1.JPG
Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Ayun Hạ

Tại các buổi tiếp xúc tại xã Ayun Hạ và xã Ia Ake, đại biểu HĐND tỉnh đã Thông báo cho cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai, thứ Ba và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XII sẽ được tổ chức vào tháng 12/2021 tại thành phố Pleiku.
 
IMG_9746-1.JPG
Ông Trương Văn Đạt, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đã có 24 lượt cử tri xã Ayun Hạ và Ia Ake đã phản ánh 40 ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh như: Đề nghị ngành chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên Quốc lộ 25, việc cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện, giá cả các mặt hàng nông sản thấp, giá nguyên vật liệu lại cao, giải pháp của ngành chức năng về vấn đề trên, vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu khai thác cát, đá, việc tổ chức định canh, định cư cho người dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện, đầu tư đường giao thông nông thôn, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân,.. đại diện UBND huyện Phú Thiện và các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo các xã Ayun Hạ, Ia Ake đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm nhiệm của địa phương, đối với các kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp tỉnh và trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị gửi Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền./.
Quang Vinh

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện tiếp xúc cử tri tại xã Ayun Hạ và Ia Ake

16/11/2021
Ngày 15/11/2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện gồm các ông Trương Văn Đạt - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Phòng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Thiện; ông Phạm Văn Lượng - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Thiện đã tiếp xúc cử tri tại xã Ayun Hạ và Ia Ake huyện Phú Thiện; tham dự các buổi tiếp xúc có hơn 100 cử tri đến dự. 
 
 
IMG_9736-1.JPG
Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Ayun Hạ

Tại các buổi tiếp xúc tại xã Ayun Hạ và xã Ia Ake, đại biểu HĐND tỉnh đã Thông báo cho cử tri về kết quả Kỳ họp thứ Hai, thứ Ba và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khoá XII sẽ được tổ chức vào tháng 12/2021 tại thành phố Pleiku.
 
IMG_9746-1.JPG
Ông Trương Văn Đạt, UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đã có 24 lượt cử tri xã Ayun Hạ và Ia Ake đã phản ánh 40 ý kiến, kiến nghị đến đại biểu HĐND tỉnh như: Đề nghị ngành chức năng đầu tư hệ thống thoát nước dọc hai bên Quốc lộ 25, việc cung cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn huyện, giá cả các mặt hàng nông sản thấp, giá nguyên vật liệu lại cao, giải pháp của ngành chức năng về vấn đề trên, vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu khai thác cát, đá, việc tổ chức định canh, định cư cho người dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn huyện, đầu tư đường giao thông nông thôn, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân,.. đại diện UBND huyện Phú Thiện và các phòng, ban chuyên môn và lãnh đạo các xã Ayun Hạ, Ia Ake đã giải đáp những ý kiến, kiến nghị thuộc trách nhiệm nhiệm của địa phương, đối với các kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của cấp tỉnh và trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Phú Thiện ghi nhận và tổng hợp những ý kiến, kiến nghị gửi Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền./.
Quang Vinh