> Tin tức - Sự kiện > Tin hoạt động HĐND > Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Chi nhành Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợ

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Chi nhành Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp

02/05/2013
Nhằm tăng cường mối quan hệ công tác và trao đổi thông tin, đảm bảo phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Ngày 24/4/2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.
Tham dự lễ ký kết có: Đồng chí Rah Lan Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Giám đốc Ngân hành Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai; lãnh đạo các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Quy chế được ký kết trên các nguyên tắc: Phối hợp, tôn trọng lẫn nhau, cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan được pháp luật và các văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành; phối hợp, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, phục vụ tốt yêu cầu cung cấp thông tin của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; nội dung thông tin về tình hình tiền tệ và hoạt động của ngân hàng; việc cung cấp thông tin đến công tác quản lý, sử dụng, bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước.
Quy chế giao trách nhiệm của mỗi cơ quan được thực hiện theo quy định của pháp luật, một số nội dung của các bên như: Phối hợp thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH; phối hợp thực hiện hoạt động giám sát; cung cấp thông tin phục vụ việc trả lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp tham gia đóng góp xây dựng dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tham dự các cuộc họp, hội nghị do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức.
Quy chế cũng quy định định kỳ báo cáo để đảm bảo thực hiện tốt công tác của mỗi bên; bộ phận chuyên môn có trách nhiệm theo dõi và thực hiện nhiệm vụ.
Việc ký kết quy chế là một cơ sở để Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Chi nhánh Ngân hành Nhà nước tỉnh Gia Lai phối hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Đức Thú

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Chi nhành Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai ký kết quy chế phối hợp

02/05/2013
Nhằm tăng cường mối quan hệ công tác và trao đổi thông tin, đảm bảo phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan. Ngày 24/4/2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai đã ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.
Tham dự lễ ký kết có: Đồng chí Rah Lan Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Giám đốc Ngân hành Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai; lãnh đạo các Ngân hàng hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Quy chế được ký kết trên các nguyên tắc: Phối hợp, tôn trọng lẫn nhau, cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan được pháp luật và các văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành; phối hợp, đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, phục vụ tốt yêu cầu cung cấp thông tin của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; nội dung thông tin về tình hình tiền tệ và hoạt động của ngân hàng; việc cung cấp thông tin đến công tác quản lý, sử dụng, bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước.
Quy chế giao trách nhiệm của mỗi cơ quan được thực hiện theo quy định của pháp luật, một số nội dung của các bên như: Phối hợp thực hiện hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH; phối hợp thực hiện hoạt động giám sát; cung cấp thông tin phục vụ việc trả lời đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp tham gia đóng góp xây dựng dự án Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; tham dự các cuộc họp, hội nghị do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức.
Quy chế cũng quy định định kỳ báo cáo để đảm bảo thực hiện tốt công tác của mỗi bên; bộ phận chuyên môn có trách nhiệm theo dõi và thực hiện nhiệm vụ.
Việc ký kết quy chế là một cơ sở để Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và Chi nhánh Ngân hành Nhà nước tỉnh Gia Lai phối hợp và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

Đức Thú