VĂN PHÒNG HĐND

Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và...

21 Tháng Bảy

Sáng ngày 18-7-2014, Đảng ủy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình, kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014. Đồng chí Rah Lan...

Article
18 Tháng Ba

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai triển...

Để góp phần triển khai, thực hiện Nghị quyết số 47/2013/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2014 và Nghị quyết số 53/2013/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2013 của...

Article
09 Tháng Tư

Lấy ý kiến đối với Luật đất đai (Sửa đổi)

Sáng ngày 08/4/2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Có trên 12 lượt ý kiến của 34 cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đối...

|<  <   ... 11 12 13 14    >  >| Pages: 14 of 14

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN

Ban Dân tộc HĐND tỉnh sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014

03 Tháng Bảy

Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa tiến hành họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã tổ chức 02 đợt giám sát, khảo sát: “Việc thực...

Article
02 Tháng Bảy

Ban VHXH HĐND tỉnh họp thẩm tra tờ trình,...

Sáng ngày 30/6/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm tra 02 tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X, Kỳ họp thứ bảy, bao...

Article
02 Tháng Bảy

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp sơ kết...

Chiều ngày 30/6/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã họp sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và thống nhất chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014. Trong 6 tháng đầu...

|<  <   ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...   >  >| Pages: 14 of 25