VĂN PHÒNG HĐND

Article
09 Tháng Tư

Lấy ý kiến đối với Luật đất đai (Sửa đổi)

Sáng ngày 08/4/2013, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Có trên 12 lượt ý kiến của 34 cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan đối...

|<  <   ... 11 12 13 14 15 16    >  >| Pages: 16 of 16

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình “Việc thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ...

09/05/2016

Thực hiện Kế hoạch khảo sát số 99/KH-HĐND ngày 29/02/2016 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc “Việc thực hiện Quyết định số 293/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương...

Article
10 Tháng Tư

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai...

Với sự tâm huyết và tinh thần trách nhiệm cao các thành viên, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, góp phần giúp cho HĐND, Thường trực HĐND tỉnh phát huy...

Article
22 Tháng Ba

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát...

Từ ngày 08 đến ngày 18/3/2016, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát tình hình thực hiện Luật Du lịch trên địa bàn tỉnh. Ban đã giám sát trực tiếp tại UBND thành phố Pleiku, UBND thị xã An Khê, Công ty Cổ...

|<  <   ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...   >  >| Pages: 16 of 33