HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BAN

Article
12 Tháng Ba

Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành kế hoạch...

Ban Dân tộc HĐND tỉnh vừa ban hành kế hoạch giám sát số 40/KH-HĐND “về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh”.

|<  <   ... 31 32 33 34 35 36    >  >| Pages: 36 of 36