Tel: 0269 3821 553
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bảo tàng tỉnh Gia Lai

20 Phan Đình Phùng, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3821 553

Tel: 0269 3874 648
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Bảo tàng Hồ Chí Minh

phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269 3874 648