Tel: 0985 029 569
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Công viên Đồng Xanh

phường An Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0985 029 569

Tel: 0269
Cafe thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Công viên Diên Hồng

154 Quyết Tiến, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

Vietnam

0269