Tel: 02693.876305 - 02693.876305
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách Sạn Đức Long

95-97 Hai Bà Trưng, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

02693.876305 - 02693.876305

Tel: 0269.3718450 hoặc 02693.718461
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai

01 Phù Đổng, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3718450 hoặc 02693.718461

Tel: 0269.3822777
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Hoàng Ngọc

69 Tăng Bạt Hổ, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3822777

Tel: 02693.865579
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Hoàng Vũ

640 Phạm văn Đồng, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

02693.865579

Tel: 0269.3822777
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Khải Yến

59 Tạ Quang Bửu, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3822777

Tel: 0269.3735555
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Khánh Linh

232 Nguyễn Tất Thành, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3735555

Tel: 0269.3266888
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Ngọc Sê

Lô 1, 2 Nguyễn Tất Thành, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3266888

Tel: 0269.3887379
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Phố núi

209 Nguyễn Tất Thành, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3887379

Tel: 02693.824628
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Pleiku

03 Nguyễn Tất Thành, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

02693.824628

Tel: 02693.829411
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Queen

63 Nguyễn Tất Thành, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

02693.829411

Tel: 0984559166
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Sê San

89 Hùng Vương, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0984559166

Tel: 02693.715787
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Tre Xanh Plaza

18 Lê Lai, Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

02693.715787