Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai
Cafe Pleiku City, Gia Lai

Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai

01 Phù Đổng

Pleiku City, Gia Lai

Vietnam

0269.3718450 hoặc 02693.718461

Khách sạn đạt chuẩn 4 sao


Không có bình luận nào.

Nhận xét